Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 262

Barbara Centek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2014.011

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism