Znaczenie Gdańska w planach operacyjnych Reichsheer

Jarosław Centek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2013.010

Abstrakt


Niemcy zdawali sobie sprawę, że opanowanie Gdańska w razie konfliktu z Rzeszą ma dla Polski duże znaczenie, dając temu wyraz choćby w prowadzonych grach wojennych. Nic zatem dziwnego, że podjęto szereg kroków mających na celu zwiększenie obronności Wolnego Miasta. Oprócz wsparcia finansowego, zastanawiano się m.in. nad reorganizacją miejscowej policji.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism