No 16 (2014)

Spis treści

Articles

Jacek Bartyzel
11-25
Marie-Andrée Plante, Anaïs Voy-Gillis
27-36
Łukasz Dominiak
37-47
Łukasz Dominiak, Łukasz Perlikowski
49-55
Łukasz Perlikowski
PDF
57-78
Igor Wysocki
79-84

Reviews

(Bio)political Terms in Roberto Esposito’s Philosophy. R. Esposito, Terms of the Political: Community, Immunity, Biopolitics, Fordham University Press, New York 2013, pp. 176.
Bartosz Płotka
87-89
Roberto Esposito’s Living Thought. Philosophy and Politics in the “Italian Theory”. Roberto Esposito, Living Thought. The Origins and Actuality of Italian Philosophy, Zakiya Hanafi (tr.), Stanford University Press, California 2012, pp. 296
Eliza Juraszek
91-93
Ujęcia (post)konstruktywistyczne a problem płci w nauce. Derra A., Kobiety (w) nauce: problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ss. 231
Mieszko Radecki
PDF
95-101


Partnerzy platformy czasopism