The influence of the distance between the teacher and a student for school grades

Kazimierz Mikulski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2018.015

Abstract


Researches related to proxemics at the turn of the years 2013-2019 during the course of which information and communication technology (ICT) was used (studies „Digital School Proksemics”, „Digital space teacher in the context of proxemics”, „Programming in the context of proxemics”) and teaching robotics elements during the implementation of programming, also in the context of proxemics, give the right to undertake a comparison of selected issues occurring during the research and included in the studies.

The inclusion of selected research results in one comparison, despite other research titles, does not affect the very idea of comparison. It can be noticed that both ICT as well as programming science and elements of robotics in education are issues in the field of computer science, which has become one of the priorities of teaching in Polish education.


Keywords


proxsemics; information and communication technology; programming; robotics; teacher - student relations; computer science; distance; sphere; school grades

Full Text:

PDF

References


Badziąg K. (1973), O nauczaniu programowanym [in:] Metodyka nauczania fizyki w szkole średniej, Warszawa: PZWS.

Hall E.T. (1959), Ukryty wymiar, Nowy Jork: Doubleday and Co., 1966.

Juszczyk S. (2001), Statystyka dla pedagogów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Juszczyk S. (2003), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna.

Mikulski K. (2014), Proksemika cyfrowej szkoły, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Mikulski K. (2017), Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Mikulski K. (2017), Nauka programowania nowym wyzwaniem (zadaniem) edukacji [in:]

A. Kozubska, R. Maciałek, P. Ziółkowski (Ed.), Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo 2/2017, Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy t. 29.

Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Papert S. (1980), Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas, New York Basic Books, Inc.

Papert S. (1997), Educational Computing: How Are We Doing?, “Technological Horizons in Education Journal”, 24(11), pp. 78-80.

Siemieniecka D. (2009), Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Siemieniecka D. (2010), Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych- media i kultura [in:] A.Siemińska-Łosko, W. Kwiatkowska (Ed.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 331-347.

Siemieniecka D. (Ed.) (2015), Edukacja a nowe technologie w kulturze informacji i komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Siemieniecki B. (2003), Badania w zakresie wykorzystania pracowni internetowej w edukacji [in:] Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Siemieniecki B. (2003), Edukacja humanistyczna i komputerowa [in:] Edukacja medialna, J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (Ed.), Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Siemieniecki B. (2013), Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Kraków: Wyd. Impuls.

Szabłowicz-Zawadzka G. (2016), Pakiet materiałów dla uczestników III i IV etapu edukacyjnego w doskonaleniu nauczycieli „Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia”, Toruń.

Szlosek E. (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Radom: ITE.

Szmidt K. J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sztejnberg A. (2007), Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Tanaś M. (2005), Pedagogika @ środki informatyczne i media, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Tanaś M. (2005), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa: Wydawnictwo Mikom.

Tanaś M., Galanciak S. (Ed.) (2015), Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Tom 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Whorf B. L. (2002), Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Ziółkowski P. (2015), Teoretyczne podstawy kształcenia, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 74.

Internet sources

Mazgal A., Tarkowski A. (2014), Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade ‒ perspektywa 2014, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/264/NAUKA%20PROGRAMOWANIA%20w%20szko%C5%82ach_2014.pdf?sequence=1.

Siemieniecka – Gogolin D. (2005), Funkcje mediów w pedagogice i dydaktyce [in:] J. Morbitzer (Ed.), Komputer w edukacji XV Ogólnopolskie sympozjum naukowe (20-22.09 2005), Kraków, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/siemieni.pdf.

Jurek D., Relacje interpersonalne w systemie zapewnienia jakości w edukacji, [w] Opoczyński Kwartalnik Oświatowy „Oko” pomiku.opoczno.fm.interia.pl/pliki/21.html

https://www.spdulowa.one.pl/programy-i-projekty/projekt-pilotazowy-cyfrowa-szkola/ [access date: 2018-03-30].

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000411 [access date: 2018-03-30].

http://www.etwinning.pl/cyfrowa-szkola-program-men/ [access date: 2018-03-30].

https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/czym-jest-program-cyfrowa-szkola.html [access date: 2018-03-30].

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/3-5-tys-szkol-zglosilo-sie-do-pilotazu-programu-cyfrowa-szkola [access date: 2018-03-30].

http://www.cyfrowaszkola.org/kat/news[access date: 2018-03-30].

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/propozycje-zmian-do-projektu-nowej-podstawy-programowej-1.pdf [access date: 2018-03-30].

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/uzasadnienie.pdf [access date: 2018-03-30].

https://programowanie.men.gov.pl/metodyka-realizacji-nowej-podstawy-progra¬mowej-z-informatyki/ [access date:: 17.04.2017].

Pilotaż, serwis MEN, dostępny online: https://programowanie.men.gov.pl/ [access date: 2017-02-14].

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/informatyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [access date:: 9.01.2019].

http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-1/Podstawy-programowania-teoria-i-terminologia/5

http://www.dictionary.com/seach?q=Proxemics


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism