Drawings by children aged 3–12 in the context of new media

Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2017.008

Abstract


Dynamic social and cultural changes undoubtedly affect such a basic form of human activity as creative output in visual arts. Alongside physical, psychological and psychomotor ramifications, uncontrolled access to new media also bears a impact on children’s artistic expression. This article considers this issue and discusses the role and significance of drawings in child development.


Keywords


new media; threats; children’s drawings; artistic expression; types of visual arts

Full Text:

PDF

References


Arnheim R. (2011), Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Arnheim R. (2013), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Łódź: Officyna.

Bauer Z. (2013), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków: TAiWPN Universitas.

Didkowska B. (2015), Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język audiowizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Filiciak M. (2006), Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Gajda J. (2007), Media w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Godzic W. et al (2010), Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Izdebska J. (1995), Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Karczmarzyk M. A. (2004), Co znaczą rysunki dziecięce, Gdańsk: Wydawnictwo ANWI.

Kossowski P. (1999), Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kościelecki S. (1977), Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lequet G. H. (1927), Dessin enfantain, Paris: Alcan.

Limont W. (2010), Uczeń zdolny, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lister M. et al. (2009), Nowe media, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lowenfeld W., Brittain W. Lambert (1977), Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa: PWN.

Manovich L. (2010), Język nowych mediów, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Morbitzer J., Morańska D., Musiał E. (2015), Człowiek, media, edukacja, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Patzlaf R. (2008), Zastygłe spojrzenie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Popek S. (1978), Analiza twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Popek S. (2010), Psychologia twórczości plastycznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stasiakiewicz M. (2000), Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka, Poznań & Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Szuman S. (1990), O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa.

Szuman S. (1990), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szuścik U. (2006), Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tatarkiewicz W. (2005), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN.

Wallon P., Camber A., Engelhart D. (1993), Rysunek dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wojnar I. (1966), Perspektywy wychowawcze sztuki, Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Zawadzki R. (2005), Psychologia i twórczość, Warszawa: WSiP.

Znaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przeszłości, Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism