Bookkeeping techniques in historical perspective

Aleksandra Banaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.002

Abstract


Accounting history researchers agree on the fact that a double accounting system is not an invention of one man, or by chance. This is probably the result of tests and experiments carried out by a number of merchants and bankers in various Italian cities. Over the years, the accounting system was improved. The oldest technique is the method of Italian bookkeeping, otherwise known as Venetian accounting. By the end of the eighteenth century as part of a double accounting was created a few ways to make entries in the books trade. The most commonly used is the method: Italian, French and German. Nineteenth and early twentieth century brought new accounting methods, such as the American method.


Keywords


bookkeeping techniques; double accounting; the principle of double-entry

Full Text:

PDF (Polish)

References


Alexander J. R. (2012), History of Accounting, http://www.acaus.org/ (dostęp: 13.10.2012).

Byszewski W. (1912), Krótki rys rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolff, Warszawa.

Doraczyński J., Górski J. (1956), Organizacja rachunkowości w przemyśle, Studium zaoczne rachunkowości, Warszawa.

Doraczyński J., Nowicki A., Wróblewski J. (1958), Schematy do podstaw rachunkowości, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.

Gierusz B. (1997), Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, oddk, Gdańsk.

Gleich E. I. (1952), Podstawy księgowości, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.

Gmytrasiewicz M. (1978), Zasada podwójnego zapisu, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 2, Warszawa.

Hendriksen E. A., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.

Kardasz A. (2002), Twórcy rachunkowości w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.

Kawa M. (1987a), Pochodzenie i funkcja semantyczna terminów „Winien – Ma” w księgowości podwójnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 12, Warszawa.

Kawa M. (1987b), Geneza podwójnego zapisu księgowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 13, Warszawa.

Kawa M. (1994), Autodynamizm rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 28, Warszawa.

Łuczaj J. (2003), Ewolucja rachunkowości w Polsce w warunkach globalizacji, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, S. Sojak (red.), Toruń.

Matuszewicz J., Matuszewicz P. (2001), Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa.

Niemski K. (1947), Teoria i technika księgowości przedsiębiorstw, Książka, Warszawa.

Peche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.

Scheffs M. (1939), Z historii rachunkowości (Luca Pacioli), Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.

Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.

Wojciechowski E. (1964), Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism