The Conversions of the City Structure and their Influence on the Demographic Phenomena

Elżbieta Chądzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-011-0010-0

Abstract


The process of socio-economic change, which started in Poland in 1989, began the series of modifications in the structure of Polish cities. These changes embrace the economic sphere and the social sphere, as well as the habitable environment. The changes occurring in Polish cities resemble the processes present in settlement systems in highly developed countries. They take place, however, with some delay which is caused by the movement from the centrally controlled economy to the market economy and all the problems associated with it.

The aim of the presented article is to show the influence of occurring changes on the socio-economic development and demographic situation apparent in small towns of the Wrocław Metropolitan Area (WrMA). The attempt of evaluation of factors promoting the development was undertaken. The value of chosen characteristics was analyzed for the set of small towns of Dolnośląskie voivodship. The analysis of chosen quantities common for demographic phenomena in a longer time cross-section (1995-2008) pinpoints the irregularity of development of specific towns, which may result in negative effects for the whole area in the future.


Keywords


Poland; Wrocław Metropolitan Area; Dolnośląskie voivodship; small towns; urbanization; demographic changes

Full Text:

PDF

References


Bagiński, E. 1993: Rodowód nowego miasta Jelcz-Laskowice, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Chądzyńska, E. 2005/2006: Zmiany struktury i perspektywy rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich. In: Heffner, K. and Marszał, T. editors, Małe miasta - studium przypadków, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 143-155.

Domański, R. 2000: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzeszczak, J. 1996: Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. In: Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Nr 167, Wrocław: Continuo.

Korenik, S. and Rogowska, M. 2007: Funkcjonowanie małego miasta w granicach obszaru metropolitalnego (przypadek Siechnic). In: Heffner, K. and Marszał, T. editors, Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa: KPZK PAN, pp. 104-115.

Litwińska, E. 2007: Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne do badania wpływu metropolii na małe miasta (przykład Wrocławia). In: Heffner, K. and Marszał, T. editors, Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa: KPZK PAN, pp. 131-146.

Masztalski, R.P. 2005: Uwarunkowanie rozwoju przestrzennego struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Ossowicz, T. and Polański, T. 2005: Planowanie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. In: Markowski, T. editor, Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, 221, Warszawa: KPZK PAN, pp. 244-256.

Słodczyk, J. 2002: Wielkość miast i ich struktura przestrzenna w świetle kryteriów rozwoju zrównoważonego. In: Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 323-326.

Szymańska, D. 2007: Urbanizacja na świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, D. and Biegańska, J. 2011: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. In: Słodczyk, J. and Śmigielska, M. editors, Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 13-38.

Warczewska, B. and Warczewski, W. 2000: Analiza gospodarki podwrocławskich gmin pod kątem suburbanizacji aglomeracji wrocławskiej. In: Bagiński, E. editor, Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 129-155.

Zuzańska-Żyśko, E. 2007: Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. In: Heffner, K. and Marszał, T. editors, Małe miasta w obszarach metropolitalnych, 232, Warszawa: KPZK PAN, pp. 62-78.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism