Functional Standartization of Rural Areas of Dolnośląskie Voivodeship

Maria Hełdak

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-010-0010-5

Abstract


In the article the actual functions of rural or urban-rural communes in Dolnośląskie voivodeship (Lower Silesia) in 1996 and 2005 were indicated by applying three criteria of delimitation: structure of economy, the level of industrialisation and the level of tourism infrastructure. The research revealed that in 1996 most communes were classified as the type dominated by agriculture and at the same time they were underdeveloped with regards to tourism and were, almost totally, lacking in industry - as many as 48 out of 126 of analysed communes. In 2005 in Dolnośląskie voivodeship industrial communes prevailed which were also dominated by agriculture - altogether 47 communes in the region.

Keywords


Poland; Dolnośląskie voivodeship; rural areas; communes' functions; types of communes

Full Text:

PDF

References


Duczkowska-Małysz, K. 1998: Rolnictwo - Wieś - Państwo, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Fijałkowska, E. and Jasiulewicz, M. 2003: Znaczenie upraw energetycznych w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. In Górz, B. and Guzik, Cz. editors, Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, T. 4, Warszawa: Wyd. Bernardinum, pp. 109-122.

Hełdak, M. 2008: Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską. In Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków: Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi.

Jasiulewicz, M. 2001: Rolnictwo województwa zachodniopomorskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. In Bański, J. editor, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, T. 1., Warszawa: Wyd. Bernardinum, pp. 135-144.

Jasiulewicz, M. 2004: Uprawa roślin energetycznych i agroturystyka jako alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej w województwie zachodniopomorskim. In Pałka, E. editor, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, T. 5, Warszawa: Wyd. Bernardinum, pp. 177-183.

Planck, U. 1983: Arbeit und Freizeit auf dem Lande. Situation und Strukturwandel landliche, Raume. In Auf dem Lande leben, Stuttgart-Berlin-Koln, pp. 64-81.

Szymańska, D., Biegańska, J. and Gil, A. 2009: Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006. In Szymańska, D. and Domin, D. J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 12, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 91-107.

Więckowicz, Z. editor 1998: Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo - zachodniego. In Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwojowych, T. 1, Wrocław: Wyd. Akademii Rolniczej, pp. 23-24.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism