Human Resources of Lithuania: On the Question of the Fate of the Nation

Stasys Vaitekūnas

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-008-0016-4

Abstract


The mutual dependence of human resources and the development of the state has been one of the most important geopolitical questions discussed from the times of Ancient Greece. The article analyses the growth of the population and human resources of Lithuania, their change and influence on the state's development, the possible consequences of the decline of the population on international policies and the state's geopolitical situation. Reflecting the changes in the number of inhabitants and their structure five possible scenarios of the state's development in the future are constructed: 1) a small, but economically strong national state; 2) more pensioners than grandchildren; 3) a multinational and multicultural state; 4) the end of the national state (?); 5) a strong economic and cultural state.

Keywords


Lithuania; human resources; scenarios of a state's development; population; population structure

Full Text:

PDF

References


Bubnys, A. 1998: Vokiečių okupuota Lietuva. Vilnius.

Demographic Yearbook, 2007, Vilnius: Statistics Lithuania.

Demographic Yearbook 2005, Vilnius: Statistics Lithuania.

Demographic Yearbook 2008, Vilnius: Statistics Lithuania.

Eberhardt P. (1997). Przemiany narodnościowe na Litwie, Przegląd Wschodni, Warszawa: Eurostat's database (18 June 2008).

Gaučas, P. 1978: Gyventojų skaičius Lietuvoje 1923-1939 metais. Geologija ir geografija, t. XIV.

Hiden, J. and Salmon, P. 1991: The Baltic Nations and Europe: Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. London & New York: Longman.

Kavaliauskas, P., Bražukienė, I. and Krupickaitė, D. 2004: Demografinių, ekonominių ir politinių Lietuvos socialinio lauko įtampos teritorinė raiška. Mokslas VU Gamtos fakultete. Vilnius: VUL.

Kavolis, V. 1996: Kultūros dirbtuvė. Vilnius: Baltos lankos.

Kosiński, L. 1970: The Population of Europe. London: Longman.

Krupickaitė, D. 1999: Changes of the number of urban population in Lithuania in 1989-1998. Tiltai, Nr. 1 (6).

Lietuva: Žinių ekonomikos plėtra. Vilnius: Pasaulio bankas, 2003.

Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozės 2005-2030/Population Projections of Lithuania 2005-2030, 2004, Vilnius: Lietuvos statistika.

Lithuania in Figures, 2008, Vilnius: Statistics Lithuania.

Lithuanian Population by Age, 2008, Vilnius: Statistics Lithuania.

Lithuania's Statistics Yearbook. 1993, 1994, Vilnius: Lithuanian Department of Statistics.

Pakštas, K. 1928: Iš praėjusio dešimtmečio į ateinantį. Židinys No. 5-6.

Perry, M., Chase, M. and Jacob, J. R. 1989: Western Civilization. Boston: Houghton Mifflin Company

Population by County, 2008. Vilnius: Statistics Lithuania

Smetona, A. 1924: Kelias Vilniui atgauti. Tautos vairas, No. 12.

Stanaitis, A. and Adlys, P. 1973: Lietuvos TSR gyventojai. Vilnius: Mintis

Statistical Yearbook of Lithuania, 2008, Vilnius: Statistics Lithuania

Vaitekūnas, S. 1990: International migration and population ageing. Acta Demographica Praha, vol. IX.

Vaitekūnas, S. 1998: Lietuvos teritorija ir gyventojai. Vilnius: Alma litera.

Vaitekūnas, S. 2002: Litwa w regione Baltyckim: sytuacja geoekonomiczna i geopolityczna w latach 1990-2000. In Kosiedowski, W. editor, Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: WTN.

Vaitekūnas, S. and Raudeliūnienė, I. 2006: Šeima ir jos transformacija XXI a. pradžioje. Krikščioniška šeima ir visuomenė. Klaipėda: KU.

Vaitekūnas, S. 2006: Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius/Population of Lithuania over Two Milleniums. Vilnius: MELI.

Vaitekūnas, S., Martinavičius, J. and oth. 2006: Portrait of the Regions of Lithuania. Vilnius.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism