The Eastern and the Western Cuiavia - One Region, Two Development Lines

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-008-0014-6

Abstract


Cuiavia is one of the oldest historical regions in Poland characterized by diverse physical and geographical conditions, as well as different administrative and historical past. The aim of this paper is to present the impact of historical and administrative divisions, as well as diverse socio-economic and political transformations that in a significant way influenced the diversity of social and economical features of Eastern and Western Cuiavia. Against such a background different development directions will be discussed.

Keywords


Cuiavia; historical region; partitions of Poland; level of socio-economic development

Full Text:

PDF

References


Dunin-Karwicka, T. 1997: Kujawy jako region etnograficzny, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, T. 11, Archeologia i etnografia, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Halamska, M. 1988: Struktura agrarna Polski w XX w., ciągłość czy zmiana, Wieś i rolnictwo, 3, Warszawa: IRWiR PAN.

Kozłowski, R. 2001: Kilka uwag o przeszłości i teraźniejszości Kujaw. In Karczewski, D., Krajewski, M. and Roszak, S. editors, Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, Włocławek-Inowrocław: Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicza we Włocławku i Polskie Towarzystwo Historyczne w Inowrocławiu.

Maślanka, J. 2005: Wieś kujawska i jej mieszkańcy. Studium socjologiczno-geograficzne, a master thesis, typescript at Institute of Geography Nicolaus Copernicus University.

Maślanka, J. 2008: Uwarunkowania dostępu do lokalnych rynków pracy mieszkańców obszarów wiejskich Kujaw. In Heffner, K. editor, Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, pp. 71-85.

Roszak, S. 2001: W poszukiwaniu syntezy Kujaw. Region, regiony, centra i pogranicza kujawskie. In Karczewski, D., Krajewski, M. and Roszak, S. editors, Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, Włocławek-Inowrocław: Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicza we Włocławku i Polskie Towarzystwo Historyczne w Inowrocławiu.

Roszkowski, W. 1999: Historia Polski, Warszawa: PWN.

Rudnicki, R. 2001: Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania - dynamika - kierunki), Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Rudnicki, R., Kozłowski, L. and Kluba, M. 2002: Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przejęcie, rozdysponowanie i wpływ na strukturę agrarną, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sługocki, J. 1990: Zagadnienie regionalizmu i tożsamości regionalnej, Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.

Szymańska, D. 1978: Przemiany przestrzenne, gospodarcze i demograficzne Janikowa, Ziemia Kujawska, T. V, Warszawa-Toruń: PWN, pp. 141-170.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism