The development of low-emission public urban transport in Poland

Jakub Taczanowski, Arkadiusz Kołoś, Krzysztof Gwosdz, Bolesław Domański, Robert Guzik

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2018-0027

Abstract


The aim of the paper is to identify the main factors and mechanisms behind the development of low-emission public transport vehicles in Polish cities. This innovation is primarily connected with growing environmental requirements for transport, with the EU environmental and transport policies being the key factors. However, strategies of local governments and municipal transport companies as well as the organization of urban transport - which differs significantly between cities - also play an important role. Three basic types of approach towards low-emission buses can be observed in Polish cities: tests of electric and hybrid vehicles, purchases of small quantities of buses in order to implement new solutions, and finally attempts to replace the majority or even the entire transport fleet with low-emission vehicles. It should be emphasised that an important element which affects the development of low emission public urban transport in Poland is the fact that the country has become one of the main bus producers in Europe - a fact which is a result of both large-scale foreign investments and the success of Polish manufacturers.

Keywords


urban transport, low-emission buses, sustainable transport, sustainable cities.

Full Text:

PDF

References


Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15, pp. 73–80.

Beirão, G. and Sarsfield Cabral, J. A. (2007). Understanding attitudes towards public transport and private car: A qualitative study. Transport Policy, 14, 478-489.

Black, W. (1996). Sustainable transportation: a US perspective. Journal of Transport Geography, 4(3), 151-159.

Bokwa, A. (2008). Environmental Impacts of Long-Term Air Pollution Changes in Kraków, Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 17(5), 673-686.

Chronmyklimat.pl. (2015). Inowrocław kupuje autobusy elektryczne i hybrydowe (Inowrocław buys electric and hybrid buses – in Polish), www.chronmyklimat.pl, 28.03.2015 (DoA: 6.11.2016).

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K., Kołoś, A. and Taczanowski, J. (2016). European semi-periphery under environmental pressure: the case of urban public bus transportation and private bus-makers in Poland. International Journal of Automotive Technology and Management, 16(3), 301-318.

Edwards, M. and Mackett, R. L. (1996). Developing new urban public transport systems. An irrational decision-making process. Transport Policy, 3(4), 225-239.

Elektromobilność w polskich miastach. (2016).Niskoemisyjne autobusy - aktualne wyzwania (Electromobility in Polish cities. Low-emission technologies – current challenges – in Polish) konferencja z 26.10.2016 (conference on 26.10.2016), http://cupt.gov.pl (DoA: 10.11.2016).

European Commission. (2016). http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm, DoA: 23 February 2016.

Gajdowicz, M. (2010). Ewolucja układów napędowych autobusu miejskiego (Evolution of urban bus powetrains – in Polish). Biuletyn Komunikacji Miejskiej, 115, 11-14.

Gärling, T. and Schuitema, G. (2007). Travel Demand Management Targeting Reduced Private Car Use: Effectiveness, Public Acceptability and Political Feasibility. Journal of Social Issues, 63(1), 139-153.

Gilbert, R. and Perl, A. (2010). Transport revolutions. Moving people and freight without oil, London. Washington DC: Earthscan.

Goldman, T. and Gorham, R. (2006). Sustainable urban transport: Four innovative directions. Technology in Society, 28, 261–273.

Greene, D. and Wegener, M. (1997). Sustainable transport. Journal of Transport Geography, 5(3), 177-190.

Grenier, A. and Page, S. (2012). The impact of electrified transport on local grid infrastructure: A comparison between electric cars and light rail. Energy Policy, 49, 355-364.

Gwosdz, K., Guzik, R. and Domański, B. (2011). Environmental pressure in the fragmented markets: the rise and the fall of bus-makers in Poland. European Review of Industrial Economics and Policy, 3, http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3317.

Gudmunsson, H. and Höjer, M. (1996). Sustainable development principles and their implications for transport. Ecological Economics, 19, 269-282.

GUS. (2016). Transport. Wyniki działalności w 2015 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2015-r-,9,15.html (DoA: 18.11.2016) (Polish Central Statistical Office, Transport activity results in 2015 – in Polish).

Interview with the manager from Jaworzno’s Municipal Transport Company. (2015).

Interview with managers from Kraków’s Municipal Transport Company. (2015).

Klas, M. and Kohout, J. (2011). Plzeň – the city of modern and ecology public transport. In: Bartłomiejczyk, M. and Połom, M. editors, Determinants of functioning of trolleybus transport in selected cities of the European Union, Pelplin: Bernardinum, University of Gdańsk, 63-71.

Kołoś, A. (2006). Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce (Relations between spatial evolution and actual functioning of urban rail transport in Poland – in Polish). Kraków: IGiGP UJ.

Lajunen, A. (2014). Energy consumption and cost-benefit analysis of hybrid and electric city buses. Transportation Research Part C, 38, 1-15.

Motoryzacja.wnp.pl. (2016). Cztery autobusy elektryczne od Solarisa jeżdżą już w Krakowie (Four electric buses from Solaris are already in operation in Kraków – in Polish), http://motoryzacja.wnp.pl, 2.09.2016 (DoA: 18.11.2016).

MPK Kraków. (2014). Pierwsza regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi w Krakowie (The first regular line served by electric buses in Kraków – in Polish), www.mpk.krakow.pl, 29.04.2014 (DoA: 9.11.2016).

NCBR. (2017). Autobusy nowej generacji dla polskich miast, 2017, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (New generation buses for Polish cities, National Centre for Research and Development in Poland – in Polish), http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5500,autobusy-nowej-generacji-dla-polskich-miast.html, DoA: 06.12.2017.

Nosal, Z. (2016). Doświadczenia z eksploatacji autobusu elektrycznego oraz plany rozwojowe taboru i infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w Jaworznie (The experiences from electric bus use and development plans for the fleet and infrastructure – in Polish) [presentation of the manager of Jaworzno municipal transport company at the conference organized to celebrate the mileage of 100,000 km reached by the first electric bus in the city and the contract for 16 electric vehicles].

Nowe autobusy hybrydowe w Częstochowie. (2016).Pierwsze takie na świecie (New hybrid buses in Częstochowa. The first of this kind in the world – in Polish), http://odnawialnezrodlaenergii.pl, 11.01.2016 (DoA: 5.11.2016).

Podivín, L. (2011). A case study of Pardubice. One of the main trolleybus transport systems in Czech Republic. In: Bartłomiejczyk, M.and Połom, M. editors, Determinants of functioning of trolleybus transport in selected cities of the European Union, Pelplin: Bernardinum, University of Gdańsk, 72-92.

Połom, M. and Palmowski, T. (2009). Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni (The development and functioning of trolleybus transport in Gdynia – in Polish). Pelplin: Bernardinum, Uniwersytet Gdański.

Rietveld, P.and Stough, R. (2007). Institutions and Sustainable Transport: Regulatory Reform in Advanced Economies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Solaris dostarczy 20 autobusów elektrycznych do Krakowa. (2016). (Solaris will deliver 20 electric buses to Kraków – in Polish), http://odnawialnezrodlaenergii.pl, 20.09.2016 (Cheltenham 18.11.2016).

Taczanowski, J. (2015). Zlikwidowane sieci tramwajowe w Polsce w kontekście powrotu do miejskiej komunikacji szynowej (Closed tram networks in Poland in the context of a comeback to urban rail transport – in Polish). In. Zborowski A. Człowiek-Społeczeństwo-Przestrzeń (Man-Society-Space – in Polish), VII, IGiGP UJ, Kraków-Myczkowce: Centrum Kultury Ekumenicznej, 173-188.

Taczanowski, J. (2016). Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy Środkowej i Zachodniej (The concept of sustainable transport. The case of tram transport in selected cities of Central and Western Europe – in Polish). Prace Geograficzne, 144, 105-125.

UM Jaworzno. (2013). Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno (Jaworzno city council, The plan for sustainable public transport development in Jaworzno – in Polish), Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe Inkom s.c., Katowice, Załącznik do Uchwały nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r.

UM Kraków. (2005). Strategia rozwoju Krakowa (Kraków city council, The strategy of development of Kraków – in Polish), UMK, Kraków, Załącznik do uchwały Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 IV 2005 r.

UM Kraków. (2007). Polityka Transportowa Dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015 (Kraków city council, Transport policy for Kraków for 2007 – 2015 – in Polish), UMK, Kraków, Załącznik do uchwały Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.

UMK Kraków. (2015). Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków (Kraków city council, Low-emission economy plan – in Polish), UMK Kraków, Załącznik do uchwały NR XXVI/426/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 października 2015 r.

UMK Kraków. (2016). Polityka transportowa dla miasta Krakowa na lata 2016 – 2025 (Kraków city council, Transport policy for Kraków for 2016 – 2025 – in Polish), UMK, Kraków, Załącznik do uchwały Nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 VI 2016 r.

UMK Kraków. (2017). Strategia rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030 (Kraków city council, The development strategy of Kraków. I want to live here. Kraków 2030 – in Polish), projekt, https://srk2030.pl/strategia-rozwoju/ (DoA: 18.11.2016)).

Urbanowicz, W. (2016). Wrocław: Rynek nie oferuje elektrobusów, jakich potrzebujemy. Są za drogie (Wrocław: the market does not offer the electric buses that we need. They are too expensive – in Polish), www.transport-publiczny.pl, 31.10.2016 (DoA: 10.11.2016).

Uyarraa, E., Flanagan, K. (2010). Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement. European Planning Studies, 18(1), 123-143.

W Inowrocławiu jeżdżą autobusy zwycięskiej marki. (2016). (In Inowrocław the buses of the winning firm are in operation – in Polish), „Kurier Inowrocławski”, 22.08.2016, http://ki24.info, (DoA: 5.11.2016).

Wkrótce co trzeci autobus w Jaworznie z napędem elektrycznym. (2016). (Soon every third bus in Jaworzno will have electric powertrain – in Polish), press information, DoA: 5.10.2016.

Zielona Góra coraz bliżej elektrycznych autobusów. (2015). (Zielona Góra is nearer and nearer to electric buses – in Polish), http://infobus.pl, 6.02.2015 (DoA: 6.11.2016).

Internet database. (2016). www.mpk.poznan.pl (DoA: 9.11.2016)
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism