Causes and effects of water consumption drop by the population of cities in Poland - selected aspects

Marcin Gorączko, Rafał Pasela

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0005

Abstract


The article presents, with an example of four cities of various size, a phenomenon of a drop in water consumption by the city population in Poland. The paper draws on 1995-2012 official statistics. A significant decrease in household water consumption was observed, which refers to both the total water volume used by households as well as the average daily water consumption per resident. The article also determines the most essential factors affecting the amount of water consumed, out of which the price of water appears to be of the most significant one.

Full Text:

PDF

References


Biegańska, J. and Szymańska, D., 2013: The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland – some problems. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 21, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 21–30. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0017

Flörke, M., and Alcamo, J., 2004: European outlook on water use. Final Report. In: Center for Environmental Systems Research, EEA/RNC/03/007, Kassel: University Kessel.

Goemansa, C., Costanigroa, M. and Stonea J., 2012: The Interaction of Water Restriction and Pricing Policies: Econometric, Managerial and Distributional Implications. In: Journal of Natural Resources Policy Research, Volume 4, Issue 1, pp. 61-77. DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19390459.2012.665668#.VI64iE10xhG

Gorączko, M., 2010: Wezbrania w obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich wpływ na zagrożenie powodziowe miasta (Floods in the Bydgoszcz Region and their influence on hazard in the city – in Polish). In: Więzik B., editor, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Vol. 68, Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, pp. 241-250.

Gorączko, M., 2013: Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy (Variability of ice phenomena on the Vistula River in the vicinity of Bydgoszcz – in Polish). In: Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, Vol.22, Issue 4 (62), pp. 382-388. http://iks_pn.sggw.pl/z62/art3.pdf, DoA: 14.12.2014.

Gorączko, M., Szyplik, J. and Pasela, R., 2013: Wpływ niżówek na warunki funkcjonowania żeglugi w obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego (Influence of low flows on inland navigation in Bydgoszcz Water Junction – in Polish). In: Szumińska, D. editor, Geography and Tourism, 1, pp. 69-76. http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl, DoA: 14.12.2014.

Gorczyca, M., 2013: Zużycie wody wodociągowej w gospodarstwach domowych (Waterworks water consumption in households – in Polish). In: Gospodarka Wodna, 2/2013, pp. 73-74. http://www.sigma-not.pl/publikacja-74937-zużycie-wody-wodociagowej-w-gospodarstwach-domowych-gospodarka-wodna-2013-2.html, DoA: 14.12.2014

Heidrich, Z. and Jędrzejkiewicz, J., 2007: Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995-2005 (Analysis of water consumption in Polish cities in the time span of 1995-2005 – in Polish). In: Ochrona Środowiska, Vol. 29, 4/2007, pp. 29-34. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2007/Heidrich_4-2007.pdf, DoA: 14.12.2014.

Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K., 2007: Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern. In: Water Resources Management, Volume 21, Issue 1, pp. 35-48. DOI: http://link.springer.com/article/10.1007/s11269-006-9039-x

Hotloś, H., 2010: Badania zmian poboru wody w wybranych miastach Polski w latach 1990-2008 (Variations in water consumption observed in some municipalities in the time span of 1990 to 2008 – in Polish), In: Ochrona Środowiska, Vol. 32, Issue 3, pp. 39-42, http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2010/Hotlos_3-2010.pdf , DoA:14.12.2014

Hotloś, H., Głowacka, J. and Kołodziej, A., 2012: Zmienność poboru wody w systemie wodociągowym Wrocławia (Water demand variations in the water distribution system of Wroclaw – in Polish). In: Ochrona Środowiska, Vol. 34, 4/2012, pp. 23-28, http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2012/4-2012/Hotlos_4-2012.pdf , DoA: 14.12.2014.

Kępa, U., Stępniak, L. and Stańczyk-Mazanek, E., 2013: Analiza zużycia wody i zmienność rozbiorów dla obszaru zasilania Kawie Góry na terenie miasta Częstochowy (Analysis of water consumption and demand variation in Kawie Góry Supply area in the city of Częstochowa – in Polish). In: Annual Set The Environment Protection, 15, pp. 2546-2562, http://ros.edu.pl/index.php/RO/article/view/199/190, DoA: 14.12.2014.

Klugiewicz, J. and Pasela, R., 2005: Badania wpływu wodomierzy mieszkaniowych na zużycie wody w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy (Checking the influence of water meters installation in blocks of flats in Wyżyny district in Bydgoszcz on water consumption – in Polish) In: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, pp. 14-17. http://www.gazwoda.pl/index.php?numer=117, DoA:14.12.2014.

Kłoss-Trębaczewska H., Osuch-Pajdzińska, E. and Roman, M., 2000: Przyczyny spadku zużycia wody w miastach polskich i jego granice (Reasons for decreasing water consumption in Polish cities and its limits – in Polish). In: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, pp. 398-421, http://www.gazwoda.pl/index.php?numer=34, DoA: 14.12.2014.

Kłoss-Trębaczewska, H. and Osuch-Pajdzińska, E., 2005: Analiza tendencji zmian zużycia wody w miastach polskich (Analysis of Trends in Water Consumption Variations in Polish Towns – in Polish). In: Ochrona Środowiska, Vol. 27, 4/2005, pp. 63-67, http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2005/Kloss_4-2005.pdf, DoA: 14.12.2014.

Krauze, K., Chermak, J.M. and Brookshire, D.S., 2003: The demand of water: consumer response to scarcity. In: Journal of Regulatory Economics, 23:2, pp. 167-191. DOI: 10.1023/A:1022207030378

Nauges, C. and Thomas, A., 2000: Privately operated water utilities, municipal price negotiation, and estimation of residential water demand: the case of France. In: Land Economics, 76 (1), pp. 68-85, http://www.jstor.org/discover/10.2307/3147258?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=21105456995963, DoA: 14.12.2014.

Nowakowski, E., 2010: Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych (Consumption of tap water in residential buildings - in Polish). In: Rynek Instalacyjny, 11, pp. 49-54.

Pasela, R., 2006: Kształtowanie się opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w gospodarstwach domowych (Changes of water usage and sewage disposal charges in hoseholds – in Polish). In: Instal, 12, pp. 57–60.

Pasela, R. and Klugiewicz, J., 2006: Struktura zużycia wody w największych miastach woj. kujawsko-pomorskiego (Consumption of water in the biggest cities in Kujawsko-Pomorskie Voivodship – in Polish). In: Instal, 1, pp. 49–52.

Pasela, R. and Gorączko, M., 2013: Analiza wybranych czynników kształtujących zużycie wody w budynkach wielorodzinnych (Analysis of selected factors characterizing water consumption in multi-family buildings – in Polish). In: Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, No. 2, pp. 1658–1672, http://ros.edu.pl/index.php/RO/article/view/139, DoA: 14.12.2014.

Pawełek, J. and Bergel, T., 1999: Wzrost zużycia wody wodociągowej po podłączeniu budynków do systemu kanalizacji zbiorowej (The increase of water consumption after connecting the buildings to the sewer system – in Polish). In: Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Sesja Naukowa, Zeszyt 65. Kraków, pp. 115–121.

Piasecki, A., 2013: Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – w województwie kujawsko-pomorskim (The Water Framework Directive and the development of water and sewage infrastructure – in Kujawsko-Pomorskie – in Polish). In: Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences – SGGW, European Policies, Finance and Marketing, no 9 (58), pp. 351-360, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf, DoA: 14.12.2014.

Rogers, P., de Silva, R. and Bhatia, R., 2002: Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability. In: Water Policy, 4, pp. 1-17. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1366-7017(02)00004-1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E. and Hołowiecka, B., 2009: Polish towns and the changes in their areas and population densities. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No 11, Toruń: Wyd. UMK, pp. 15–28. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-008-0018-2

Wiliams, M. and Suh, B., 1986: The demand for urban water by customer class. In: Applied Economy, Volume 18, Issue 12, pp. 1275-1289. DOI: 10.1080/00036848600000003

Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. 1978. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska – Departament Gospodarki Komunalnej, Warszawa.

Żuchowicki, A.W. and Telega, M., 2010: Analiza produkcji i zużycia wody w Pile (Analysis of production and consumption of water in Piła – in Polish). In: Annual Set The Environment Protection, Vol. 12, pp. 313-324.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism