Selected aspects of permanent emigration from Poland (2001-2010)

Zbigniew Długosz, Szymon Biały

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2014-0002

Abstract


The purpose of the paper is to describe permanent emigration from Poland during the first decade of the 21st century. This period of time was characterised by major political and economic changes in Poland and elsewhere in the world. The paper is based on data obtained from the GUS Demographic Yearbook for the years prior to 2011. The spatial analysis in the paper is based on the current administrative division of Poland - voivodships. This includes the number of migrants and their demographic and social structure. Finally, the paper addresses the direction of migrant flow in terms of absolute numbers and rates of change.

Keywords


Poland; human geography; demographics; human migration

Full Text:

PDF

References


Castles, S. and Miller, M.J., 2009: The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World (4th ed.), Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Długosz, Z., 1992: O niektórych przestrzennych aspektach migracji zagranicznych w Polsce (On some spatial aspects of migrations abroad in Poland - in Polish). In: Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, Z. 91, pp. 21-35.

Długosz, Z., 2007: Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 r. (Selected aspects of permanent emigration from Poland after 1989 - in Polish). In: Czasopismo Geograficzne, 78 (1-2), pp. 3-22.

Długosz, Z., 2012: Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji (Selected spatial aspects of permanent migrations of foreign populations in Poland in the period of the transformation - in Polish). In: Rączaszek, A. editor, Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego (Demographic determinants of social development - in Polish), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Nr 98, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 243-258.

Janicka-Żylicz, A. and Kowalska, K., 2010: Współczesne migracje zagraniczne Polaków a polski rynek pracy (Contemporary foreign migration of Poles and the Polish job market - in Polish). In: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, Z. 4, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN, pp. 79-106.

Kaczmarczyk, P. editor, 2008: Współczesne migracje zagraniczne Polaków - aspekty lokalne i regionalne (Contemporary foreign migration of Poles - local and regional aspects - in Polish), Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Kaczmarczyk, P., 2010: Poakcesyjne migracje Polaków - próba bilansu (Polish migration following EU entry - an assessment - in Polish). In: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, Z. 4. Warszawa, pp. 5-36.

Klimaszewski, B. editor, 2002: Emigracja z Polski po 1989 roku (Emigration from Poland after 1989 - in Polish), Kraków: Grell.

Maryański, A., 1984: Migracje w świecie (Migration in our world - in Polish), Warszawa: PWN.

Salt, J., Clarke, J. and Wanner, Ph., 2005: International Labour Migration, Strasbourg: Council of Europe.

Slany, K. editor, 2005: International migration: a multidimensional analysis, Kraków: AGH University of Science and Technology Press.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism