Using Spatial Autocorrelation for identification of demographic patterns of Functional Urban Areas in Poland

Sławomir Kurek, Mirosław Wójtowicz, Jadwiga Gałka

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/30670

Abstract


Functional Urban Areas (FUAs) leads to a better knowledge of urban spatial organisation, which may play a significant role in regional policy making and may be helpful in understanding the connection between urbanisation and demographic development. An explanation of population change in urban regions can be associated the second demographic transition comprising fertility decline below replacement level and postponement of births.

This paper deals with a typology of FUAs selected on the basis of methods of spatial autocorrelation. The aim of the article is to identify the spatial relationships occurring in Urban Functional Areas in Poland in terms of selected demographic variables using spatial autocorrelation methods. Spatial methods play an increasingly important role in contemporary socio-demographic research. In order to identify spatial systems Global Moran Statistics and the Local Indicators of Spatial Association (LISA) including Local Moran statistics as well as Getis-Ord Gi* statistics were used.

The article finds that spatial autocorrelation methods (global and local Moran’s I statistic, and the Getis-Ord Gi* method) identified the global and local spatial relationships for existing functional urban areas representing different demographic variables. Spatial autocorrelation methods can be useful in an analysis of demographic variables including changes in time. It can be useful in analysis of spatial clusters of areas undergoing second demographic transition. This paper demonstrates areas that are characterized by similar or different values of the studied variables, which allows monitoring and spatial planning of the functional urban areas.

 


Keywords


functional urban areas; spatial autocorrelation; Poland; population; demographic variables

Full Text:

PDF

References


Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association—LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115, https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

Buzar, S., Ray, H., & Ogden, P.E. (2007). Beyond gentrification: the demographic reurbanisation of Bologna. Environment and Planning A, 39(1), 64–85. https://doi.org/10.1068/a39109.

Chuanglin, F., & Danlin, Y. (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon, Landscape and Urban Planning, 162, 126–136, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.02.014.

Getis, A. (2008). A history of the concept of spatial autocorrelation: a geographer’s perspective. Geographical Analysis, 40, 297–309.

Getis, A., & Ord, J.K. (1992). The analysis of spatial association by distance statistics. Geographical Analysis, 24(3), 189–206.

Gil-Alonso, F., Bayona-i-Carrasco, J., & Pujadas-i-Rúbies, I. (2016). From boom to crash: Spanish urban areas in a decade of change (2001–2011). European Urban and Regional Studies, 23(2), 198-216.

Haase, A., Kabisch, S., & Steinführer, A. (2005). Reurbanisation of inner-city areas in European cities: Scrutinizing a concept of urban development with reference to demographic and household change. In I. Sagan, D.M. Smith (Eds.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City (pp. 75–91). Gdańsk, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Haase, A., Steinführer, A., Kabisch, S., Buzar, S., Hall, R., & Ogden, P.E. (2010). Emergent spaces of reurbanisation: exploring the demographic dimension of innercity residential change in a European setting. Population, Space and Place, 16(5), 443–463. https://doi.org/10.1002/psp.603.

Janc, K. (2006). Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne. In T. Komornicki, & Z. Podgórski (Eds.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33, 76-83, Warszawa: IGiPZ PAN.

Kabisch, N., & Haase, D. (2011). Diversifying European Agglomerations: Evidence of Urban Population Trends for the 21st Century. Population, Space and Place, 17, 236–253. https://doi.org/10.1002/psp.600.

Karasavvoglou, A., & Polychronidou, P. (eds) (2014). Economic crisis in Europe and the Balkans problems and prospects. Dordrecht: Springer.

Klaassen, L.H., & Scimeni, G. (1981). Theoretical Issues In Urban Dynamic. In: L.H. Klaassen, W.T.M. Molle, J.H.P. Paelinck (Eds.), Dynamic of Urban Development (pp. 8–28). Gower: Hants.

Kołodziejczak, A., & Kossowski, T. (2016). Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich, Wiadomości Statystyczne 10(665), 22–32.

Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., Runge, A., & Spórna, T. (2017). Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation. Geographia Polonica, 90, 2, 71-85.

Kulu, H., & Boyle, P. J. (2009). High Fertility in City Suburbs: Compositional or Contextual Effects? European Journal of Population, 25(2), 157–174. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10680-008-9163-9.

Kulu, H., Boyle, P. J., & Andersson, G. (2009). High suburban fertility: Evidence from four Northern European countries. Demographic Research, 21(31), 915–944. http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2009.21.31.

Kulu, H., & Washbrook, E. (2014). Residential Context, Migration and Fertility in a Modern Urban Society. Advances in Life Course Research, 21, 168–182. http://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2014.01.001.

Kurek, S., & Wójtowicz, M. (2018). Reurbanisation in a post-socialist city: spatial differentiation of the population in the Kraków Area (Poland). Geographia Polonica, 91(4), 449–468. https://doi.org/10.7163/GPol.0130.

Kurek, S., Gałka, J., & Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kurek, S., Wójtowicz, M., & Gałka, J. (2015). The changing role of migration and natural increase in suburban population growth: The case of a non-capital post-socialist city (The Krakow Metropolitan Area, Poland), Moravian Geographical Reports, 23(4), 59–70. doi: 10.1515/mgr-2015-0025.

Kurek, S., Wójtowicz, M., & Gałka, J. (2020). Functional Urban Areas in Poland. Demographic trends and migration patterns. The Urban Book Series. Springer, Cham; https://doi.org/10.1007/978-3-030-31527-6

Leetmaa, K., & Tammaru, T. (2007). Suburbanisation in countries in transition: Destinations of suburbanisers in the Tallinn metropolitan area. Geografiska Annaler Series B: Human Geography, 89(2), 127–146. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00244.x.

Leetmaa, K., Tammaru, T., & Anniste, K. (2009). From priority-led to market-led suburbanization in a post-communist metropolis. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100(4), 436–453. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00551.x.

Lesthaeghe, R. (2010) The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. Population and Development Review, 36, 211–251. doi: 10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x.

Novák, J., & Sýkora L. (2007). A city in motion: Time-space activity and mobility patterns of suburban inhabitants and the structuration of the spatial organization of the Prague metropolitan area. Geografiska Annaler B, 89(2), 147–167.

Ouředníček, M. (2007). Differential suburban development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler B, 89(2), 111–126. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x.

Pośpiech, E., & Mastalerz-Kodzis, A. (2015). Autokorelacja przestrzenna wybranych charakterystyk społeczno-ekonomicznych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 16, 4, 85-94.

Rèrat, P. (2012). The New Demographic Growth of Cities: The Case of Reurbanisation in Switzerland. Urban Studies, 49(5), 1107–1125.

Sobotka, T. (2008). The diverse faces of the second demographic transition in Europe. Demographic Research, 19, 171–224.

Spórna, T. (2018). The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation, Poland. Environmental & Socio-economic Studies, 6(1), 57–72.

Segers, T., Devisch, O., Herssens, J., &Vanrie, J. (2020) Conceptualizing demographic shrinkage in a growing region – Creating opportunities for spatial practice. Landscape and Urban Planning, 195, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103711.

Śleszyński P (2013) Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000–2010. Geographia Polonica, 86(2), 169–170. http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2013.16

Turok, I., & Mykhnenko, V. (2006). Resurgent European cities? GaWC Research Bulletin 216(A)

Woźniak, A., & Sikora, J. (2007). Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj. Małopolskiego. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 4(2), 315–329, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.

Yusuf, F., Martins, J.M. & Swanson, D.A. (2014). Methods of demographic analysis. Springer, Dordrecht.

Zborowski, A. (2007). Reterytorializacja migracji w układzie regionalnym i lokalnym w Polsce Południowo-Wschodniej, In: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (pp. 371–382). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Wrocławskiego.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism