Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: evidence from Lodzkie voivodeship

Marcin Feltynowski

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/27650

Abstract


Poland’s Village Fund (Fundusz Sołecki) is an instrument operating at the level of the so-called sołectwo, into which local-administration units known as gminas may be further sub-divided. These are therefore auxiliary administrative units in rural areas whose receipt of means from the Fund in question allows for the activation of local communities. Against that background, the research detailed here sought to examine Village Fund by reference to the greenspace-related projects pursued using it in the rural gminas of Łódzkie Voivodeship. Additional aspects are the classification of the tasks carried out, presentation of the statistical analysis applied, and consideration of the breakdown obtained for indicators relating to the share of funds allocated to green areas – by reference to the properties of the normal distribution curve.


Keywords


Village Fund;allocation of funding;greenspace;rural gminas;Łódzkie voivodeship

Full Text:

PDF

References


Abbott J. (1995). Community participation and its relationship to Community Development. Community Development Journal, Volume 30, Issue 2, 158–168, DOI: https://doi.org/10.1093/cdj/30.2.158

Bernaciak A., Rzeńca A. & Sobol A. (2017). Participatory budgeting as a tool of environmental improvements in Polish cities. Economic and Environmental Studies, Volume 17, Issue 4, 893-906, DOI: https://doi.org/10.25167/ees.2017.44.16

Bernaciak A., Rzeńca A. & Sobol A. (2018). ”New” public urban space: citizens’ initiatives in participatory budgeting in Katowice, Łódź and Poznań. Miscellanea Geographica, Volume 22, Issue 4, p. 197-202, DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0028

Czembrowski P., Kronenberg J. & Czepkiewicz M. (2016). Integrating non-monetary and monetary valuation methods – SoftGIS and hedonic pricing. Ecological Economics Vol. 130, 166-175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.07.004

Feltynowski M. (2009). Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych In A. Nowakowska ed., Zdolności innowacyjne polskich regionów, (pp. 25-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Feltynowski M., Kronenberg J., Bergier T., Kabisch N., Łaszkiewicz E. & Strohbach M.W. (2018). Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 31, 56-66, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.003

Gilman H. R. (2016),. Participatory budgeting and civic tech: the revival of citizen engagement. Washington DC: Georgetown University Press.

Guilford J.P (1956). Fundamental Statistics in Psychology and Education. Nowy York: McGraw-Hill.

Jurga J. (2017). Klasyfikacja budżetowa w praktyce. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Kabisch N. & Haase D. (2013). Green spaces of European cities revisited for 1990–2006. Landscape and Urban Planning, Volume 110, 113-122, DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.10.017

Kamiński R., Lewandowski Z. & Olszewski A. (2013). Fundusz sołecki w Wielkopolsce – skorzystajmy z tej szansy. Konin: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Karampela S. & Kizos T. (2018). Agritourism and local development: Evidence from two case studies in Greece. International Journal of Tourism Research No 20, 566–577, DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.2206

Krzyżaniak M., Świerk D., Szczepańska M. & Urbański P. (2018). Changes in the area of urban green space in cities of western Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series No 39(39), 65-77, DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2018-0005

Matyjaszczyk B., (2011). Jednostki pomocnicze gminy – analiza uregulowań prawnych. Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.

Mickiewicz A. & Mickiewicz B. (2016). Directions of Development of Regional Policy within the Framework of the Local Development Strategy for Rural Areas. In Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development” No 41 Jelgava, (pp. 104-112).

Neil C. & Tykkylèainen M. (1998). Local Economic Development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring. Tokyo: United Nations University Press,.

Nowacka E. (2010). Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

OECD (2001). Best Practices in Local Development. Paris: OECD Publishing.

Papageorgiou M. & Gemenetzi G. (2018). Setting the grounds for the green infrastructure in the metropolitan areas of Athens and Thessaloniki: the role of green space. European Journal of Environmental Science, Volume 8, No 1, 83-92, DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2018.12

Parysek J. J. & Wojtasiewicz L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, Tom LXIX, 18-20.

Rorat J., Tabor S. (2014). Rozwój lokalny na obszarach wiejskich – ocena zagrożeń i możliwe kierunki rozwoju. Przegląd Zachodniopomorski No 03 (2)/29, 263-271.

Runge J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej — elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Świercz A. (2011). Zieleń miejska w systemie przyrodniczym Kielc – kształtowanie, wskaźniki. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIX, 173-184.

Szescilo D. (2015). Participatory Budgeting in Poland: Quasi-Referendum Instead of Deliberation. Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 15, Issue 2, 373-388.

Szymańska D., Lewandowska A. & Rogatka K. (2015). Temporal trend of green areas in Poland between 2004 and 2012. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 14 (4), 1009-1016, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.09.008

Ustawa o funduszu sołeckim – Village Fund Act (2009), Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420

Ustawa o funduszu sołeckim – Village Fund Act (2014), Dz.U. 2014 poz. 301

Ustawa o samorządzie gminnym – Gmina self-government Act (1990), Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Woolley H. (2003). Urban Open Spaces. London: Spon Press.

Xiao Y., Li Z. & Webster Ch. (2016). Estimating the mediating effect of privately-supplied green space on the relationship between urban public green space and property value: Evidence from Shanghai, China. Land Use Policy, Vol. 54, pp. 439-447, DOI: https://10.1016/j.landusepol.2016.03.001

Zajda K., Kołomycew A., Sykała Ł. & Janas K. (2017). LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism