Autor - szczegóły

Luterek, Aleksandra, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, Polska

  • Vol 44, No 2 (2017) - Artykuły
    PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM A DECYDOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism