IMPLEMENTATION OF THE MOTIVATION FUNCTION IN LIBRARIES OF SELECTED MILITARY UNIVERSITIES IN POLAND IN THE LIGHT OF OWN RESEARCH

Anita Kuźnik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2020.017

Abstrakt


The article presents a fragment of research results on the implementation of the management function in selected libraries of military universities in Poland regarding the function of motivation. In an organization such as the academic library of a military university, motivating is the third most important management function after planning and organizing. Analysis of information infrastructure factors allowed the assessment of the implementation of individual management functions in the analyzed military libraries, motivating function - very important from the point of view of managing information resources. The purpose of the paper is to evaluate the implementation of the motivating function. The assessment of the implementation of the motivating function results in significant implications that may contribute to the optimization of management of the entire information infrastructure of the modern military university library.


Słowa kluczowe


management; motivating function; information infrastructure; military university library

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ackoff R.L., Magidson J., Addison H.J., (2007). Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wharton School Publishing, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa

Ciekanowski Z., (2013), Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego” Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 99, Siedlce, 2013

Czarnecka A., (2011) Rola przełożonego w kształtowaniu motywacji pracowników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 3, Politechnika Częstochowska 2011

Encyklopedia Zarządzania. Wszystko o zarządzaniu, (2019), https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_pracownik%C3%B3w; [access: 30.03.2019]

Encyklopedia Zarządzania. Wszystko o zarządzaniu, (2019), https://mfiles.pl/pl/index.php/Funkcje_zarz%C4%85dzania; [access: 30.03.2019]

Griffin R.W., (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Knap-Stefaniuk., Karna J. Wioleta., Ambrozova E.,(2018), Motywowanie pracowników jako ważny elemnet zarządzania zasobami ludzkimi-wyzwania dla współczesnej edukacji, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 2(56), Warszawa, 2018

Kuźnik A., (2019), Methodology of the research project on management of information infrastructure in the contemporary military university library [in:] S. Stanek, M. Popławski (ed.), “Decisions in Situations of Endangerment. Multidiscipinarity of The Decision Making Process, part II”, Wyd. AWL we Wrocławiu, Wrocław 2019

Kuźnik A., Popławski M., Stanek S., (2017), The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – results of the preliminary analysis, “International Journal of Synergy and Research:, vol. 6, UMCS, Lublin 2017

Kuźnik A., (2019), Influence of information infrastructure on the functionality of selected military university libraries, “AUNC Zarządzanie”

Miszczak A., Walasek J., (2015), Wybrane czynniki motywujące pracowników do pracy w organizacji” Obronność. Zeszyty Naukowe”, Nr 1(13), Akademia Obrony Narodowej, 2015

Wiśniewski J., Luty E., (2016), Proces motywowania w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego” Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 108, Siedlce, 2016


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism