STEREOTYPES IN MANAGING DIVERSITY IN THE CONTEXT OF SEX

Beata Grabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.004A

Abstrakt


The article presents the definition of gender stereotype and discusses the mechanisms of its impact. The focus has been on gender, due to the need to promote equal opportunities for women and men and to empower women in the labor market. As part of the study, the author identifies selected stereotypes, both positive and negative, functioning in diversity management, focusing on gender, and then interprets them. The basis for the deliberations is a review of scientific literature, with particular emphasis on the results of several international empirical studies. Based on the interpretation of stereotypical views, guidelines for managers managing diversity were formulated.

Słowa kluczowe


stereotypes; gender; diversity management

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Al-A'ali E., Alazali R.M. (2019), Gender Differences in Relation to Organization Sources of Power: An Exploratory Research of Individuals and Contextual Issues, [in:] Carr-Ruffino N. (ed.), Leadership Opportunities for Managing Diversity, IGI Global Disseminator of Knowledge, San Francisco State University, USA.

Aronson E., Wilson T.D. and Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka.

Barbulescu R., Bidwell M. (2013), Do women choose different jobs from men? Mechanisms of application segregation in the market for managerial workers, Organization Science, 24, 3, pp. 737-756.

Blau F.D., Kahn I.M., (2017), The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations, Journal of Economic Literature, 55, 3, pp. 789-865.

Carr-Ruffino N. (2019), Leadership Opportunities for Managing Diversity, IGI Global Disseminator of Knowledge, San Francisco State University, USA

Dadel M. (2010), Standardy równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn, Oftop.eu, s. 56-61.

Drela K., (2016), Płeć jako determinanta bezrobocia, Studia Prawno-Ekonomiczne, 101, s. 193-207.

Dudak A. (2016) Pedagogical studies seen in high school graduates opinions, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of tomorrow. Since education in family to aspects of education, Sosnowiec 2014.

Janicka K. (1995), Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice, [w:] Titkow A, Domański H. (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, Warszawa, s. 89-91.

Kandola R., Fullerton J. (1994), Managing the Mosaic, Diversity in Action. London: IPD.

Krysińska-Kościańska K. (2018), Różnorodność ze względu na płeć – bariery awansu kierowniczego kobiet, Zesyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, s. 104-112.

Kunze F., Boehm S., and Bruch H. (2013), Organizational performance consequences of age diversity: Inspecting the role of diversity‐friendly HR policies and top managers’ negative age stereotypes. Journal of Management Studies, 50, 3, pp. 413-442.

Kupczyk T., (2013), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu, WSH we Wrocławiu, Wrocław.

Luanglath N., Ali M., Mohannak K. (2019), Top management team gender diversity and productivity: the role of board gender diversity, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, [in:] Carr-Ruffino N. (ed.), Leadership Opportunities for Managing Diversity, IGI Global Disseminator of Knowledge, San Francisco State University, USA.

Lips H.M., (2013), The gender pay gap: Challenging the rationalizations. Perceived equity, discrimination, and the limits of human capital models, Sex Roles, 68, 3, 4, pp. 169-185.

Małysa-Kaleta A. (2015), Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Młodawska A. (2009), Naturalne piękno patriarchatu – analiza dyskursu antyfeministycznego w Polsce na przykładzie Gazety Wyborczej, Wprost i Naszego Dziennika, [w:] Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka, Kraków, s. 347–348.

Pfeifer C., Stephan G. (2018), Why women do not ask: gender differences in fairness perceptions of own wages and subsequent wage growth, Cambridge Journal of Economics, pp. 35.

Reichel A., Brandl J., and Mayrhofer W. (2010), The strongest link: Legitimacy of top management diversity, sex stereotypes and the rise of women in human resource management 1995-2004. Management Revue, pp. 332-352.

Reszke I. (1991), Nierówności płci w teoriach, PAN, Warszawa, s. 66.

Ryan M.K., Haslam S.A. (2005), The glass cliff: Evidence that women are over‐ represented in precarious leadership positions. British Journal of Management, 16, 2, pp. 81-90.

Trębska P. (2018), Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 55, s. 3.

Weigl B. (2002), Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 3, GWP, Gdańsk, s. 205–224.

Wiktorska-Święcka A., (2009), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] M. Klimowicz, A. Pacześniak, A. Wiktorska-Święcka, Płeć w społeczeństwie, polityce i ekonomii, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism