READINESS OF SMEs TO IMPLEMENT ECO-INNOVATION

Aleksandra Koszarek-Cyra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.004

Abstrakt


The article discusses the subject of activities related to the preparation of companies from the SME sector to the implementation of eco-innovations. The presented data was obtained during the preparation of a doctoral dissertation, which was carried out in the Faculty of Management at Czestochowa University of Technology. The research was conducted in the years 2017-2018 and concerned both environmental awareness of entrepreneurs and eco-innovative activities in the enterprises. This paper presents analyses, directly related to the issue of the readiness of enterprises to implement eco-innovation.


Słowa kluczowe


ecoinnovation; SME; pro-environmental activities

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baran J., Ryszko A. (2015) Opracowywanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie – integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji [w:] Knosala R (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole

Borowiecki R. (2011) Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 20 (2011)

Brzóska J. (2012) Innowacje zmieniające modele biznesu a wzrost wartości przedsiębiorstwa [w:] Pyka J. (red.) Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012

Carvalho A., Zarelli P., Madey Dalarosa B. (2018), Sustainable innovation: a review focusing on the Brazilian contribution Latin American J. Management for Sustainable Development, Vol. 4, No. 2, 2018

Chodyński A. (2009), Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 2 (2009)

Daszyńska-Żygadło K., Ryszawska B. (2015). Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sustainability transition, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 395 (2015)

Díaz-García C., González-Moreno A., Sáez-Martíne F. (2015) Eco-innovation: insights from a literature review Innovation: Management, Policy & Practice, 2015Vol. 17, No. 1

Fussler C., James T. 1996 Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pearson Education, London

GUS (2017) Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku, GUS, Warszawa,

Kemp R., Horbach J. (2008) Measurement of competitiveness of eco-innovation Deliverable 13 of the MEI project March 2008

Klewitz J., Hansen E. G.(2014) Sustainability-oriented innovation of SMEs: a systematic review Journal of Cleaner Production Volume 65, 15 February 2014

Komisja Europejska (2018) ECO-INNOVATE! A guide to eco-innovation for SMEs and business coaches dost.: http://www.eco-innovation.eu/index.php/guide-for-smes# [dost 10.05.2018]

Koszarek-Cyra A. (2018) Zarządzanie środowiskowe w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego, Praca doktorska, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania

Krawczyk-Sokołowska I. (2013) Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, materiały konferencyjne Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, 2013. Dost.: http://www.pte.pl/kongres/referaty

Muller P., Julius J., Herr D., Koch L., Peycheva V., McKiernan S. (2017) Annual Report on European SMEs 2016/2017 European Union

Nowodziński P., Pardela I. (2009) Zmierzch konwencjonalnych strategii. Zarys koncepcji, [w:] Okręglicka M., Ławińska O. (red.) Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Polsce Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

OECD (2012) The future of eco-innovation: The Role of Business Models in Green Transformation, OECD/European Commission/Nordic Innovation Joint Workshop, OECD Background Paper, 2012 dost.: https://www.oecd.org/sti/inno/49224244.pdf [dost. 10.05.2019]

Păcesilă M., Ciocoiu C. N. (2017) Eco-Innovation and its Determinants: A Review of the Emerging Literature ENTRENOVA Conference Proceedings. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3282516 [dost. 10.05.2019]

Wiśniewska L. (2018) Eco-innovation in Poland Eco-Innovation Observatory (EIO) Country Profile 2016-2017 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en [dost. 10.05.2019]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism