TRANSPORT INTERMODALNY W GOSPODARCE KRAJOWEJ

Robert Rogaczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.047

Abstrakt


Transport intermodalny odgrywa ważną rolę w rozwoju transportu w Polsce. W artykule przedstawiono istotę i znaczenie transportu w gospodarce narodowej, ważniejsze aspekty transportu intermodalnego (kombinowanego) oraz wielkość i strukturę przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2016-2017.


Słowa kluczowe


transport intermodalny; transport kombinowany; SRT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcik R., Bylinko L. (2018), Perspektywy transportu intermodalnego w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej (9-17), z. 120.

Bentkowska-Senator K. (2016), Manuskrypt. Warszawa.

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2001).

Dworakowska K. (2018), UTI [w:] https://www.seaoo.com [28.12.2018].

Dyrektywa Unii Europejskiej UE 92/106/WE.

Hofman I. (1962), Ekonomika branżowa jako nauka, Wydawnictwo WSE, Sopot.

Kuriata A., Kordel Z. (2018), Ogólna teoria systemów. Logistyka jako łańcuch informacyjny [w:] Kuriata A., Kordel Z. (red.), Logistyka i transport w ujęciu systemowym (9-30), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Madeyski M., Lissowska E., Marzec J. (1971), Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.

Mindur L. (2016), Rozwój transportu kombinowanego / intermodalnego w Europie Zachodniej w latach 2006-2014 [w:] Bentyn Z. Szymczak M. (red.), Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej (84-94), Wydawnictwo UEP, Poznań.

Mindur L. (2016), Transport bimodalny – środki techniczne i eksploatacja [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej (29-37), z. 110.

Neider J. (2008). Transport międzynarodowy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Rogaczewski R, (2018), Charakterystyka podstawowych procesów logistyczny [w:] Szczypa P. (red.). Rachunkowość i podatki w logistyce (101-138), Wydawnictwo CeWuDe, Warszawa.

Rydzkowski W. (2008), Transport w gospodarce narodowej [w:] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport (1-37), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rydzkowski W. (2015), Przewozy intermodalne, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Stajniak M. (2010), Integracyjna rola transportu w łańcuchach logistycznych [w:] Gonicka J. (red.), Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie (25-30), AHE, Łódź.

Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A. (2008), Transport i spedycja, Wyd. 2., Wydawnictwo ILiM, Poznań.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2013) [w:] https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf/ead3114a-aac7-3cdd-c71d-7f88267ce596 [29.12.2018].

Tarski I. (1993), Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.

Theubert M. (2010), Steuerung der Leercontainerströme. Simultane, dezentral koordinierte Allokation verfügbarer Ressourcen auf Basis der Vickrey-Auktion, Wydawnictwo Peter Lang, Göttingen.

Zimny A. (2017), Pomiar rozwoju transportu w ujęciu krajowym i regionalnym [w:] Rogaczewski R., Zimniewicz Sz., Zimny A. (red.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybranie zagadnienia (41-54), Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.

www.pkpcargp.com


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism