WOJNA O TALENTY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO BRANŻY WODNO – KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU

Karolina Kucznik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.032

Abstrakt


Świat stoi w obliczu kryzysu niedoboru talentów. Ma na to wpływ wiele czynników. Jak dotąd nie udało się powstrzymać tego procesu, stąd między organizacjami toczy się walka o najlepszych pracowników. Każde przedsiębiorstwo chciałoby wygrać wojnę o talenty, dlatego powinno sprecyzować co oznacza talent dla jego organizacji, jakich talentów potrzebuje i dlaczego. Może być to krokiem do zbudowania jeszcze silniejszej pozycji na rynku. Tezy te zostaną przeanalizowane na przykładzie spółki rodzinnej.


Słowa kluczowe


przedsiębiorstwo rodzinne; talent; studium przypadku; wojna o talenty; zarządzanie przedsiębiorstwem

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Borkowska S. (2005), Kilka refleksji tytułem wstępu [w:] (red.) S. Borkowska, Zarządzanie talentami, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Chodorek M. (2016), Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Chojnicki Z. (2001), Wiedza dla Gospodarki w perspektywie OECD [in:] (red.) Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Daniecki W. (2015), Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.

Ingram T. (2016), Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The war for talent, Harvard Business School Press, Boston.

Prognozy ludności na lata 2014 – 2050, p 138 [Available at stat.gov.pl, accessed: 23.02.2018).

Tabor J. A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie koncepcje, strategie, praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Tulgan B. (2001), Winning the talent wars, Nicholas Brealey Publishing, London.

Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [in:] (red.) Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/65/id/1249 [accessed: 24.02.2018].

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf [accessed: 23.02.2018).

[https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/843-polska-bez-lekarzy accessed: 23.02.2018].

http://www.manpowergroup.pl/raporty-rynku-pracy/niedobor-talentow/ [accessed: 24.02.2018].

http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/09/2016_Raport_Niedob%C3%B3r_ talent%C3%B3w-info.-prasowa-ManpowerGroup.pdf [accessed: 24.02.2018].

http://www.politykazdrowotna.com/25558,lekarzy-z-ukrainy-przybywa-ale-bardzo-wolno-ilu-pracuje-w-polsce [accessed:24.02.2018].

http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/who_swiat_sie_starzeje_dotyczy_to_nie_ tylko_krajow_bogatych,3135.html [accessed: 23.02.2018).

https://www.ted.com/talks/rainer_strack_the_surprising_workforce_crisis_of_2030_and_how_ to_start_solving_it_now?language=pl#t-753118 [accessed: 23.02.2018].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism