MARKA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZACHOWANIA ZAKUPOWE KONSUMENTÓW FIRMY LPP S.A.

Angelika Pańka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.027

Abstrakt


Marka jest instrumentem umożliwiającym przedsiębiorstwu wyraźne wyróżnienie swojej oferty na rynku, czyli zapewnienie jej pożądanej odmienności względem konkurentów. Stąd w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej wydaje się kluczowym narzędziem determinującym zachowania zakupowe konsumentów, a tym samym staje się dla przedsiębiorstwa bardzo ważnym potencjalnym elementem rynkowej przewagi konkurencyjnej. By zweryfikować słuszność tego założenia autorka w niniejszym artykule dokonuje próby oceny wpływu marki na decyzje zakupowe klientów firmy LPP S.A. Opierając się na wynikach własnych badań ankietowych dowodzi, że kształtowane przez firmę LPP S.A. marki produktowe skutecznie wpływają na decyzje zakupowe jej potencjalnych klientów.   


Słowa kluczowe


marka; konsument; zachowania konsumenckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Almquist E., Kenneth J.R., (2000), A ‘Mindshare’ Manifesto, „Mercer Management Journal”, no. 12.

Altkorn J., (1999), Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Andruszkiewicz K., (2011), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń.

De Charnatony L., (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Gerrit A., van Raaij W.F., (1998), Consumer behaviour. A European perspective, Wiley, Chichester.

Glabiszewski W., (2013), Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 9 (58).

Glabiszewski W., Sudolska A., (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” nr 2(136).

Grzegorczyk A., (2005), Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Kall J., (2001), Silna marka. Istota i kreowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Liczmańska K., (2013), Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP, Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Systemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Liczmańska K., (2015), Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Marquardt R., Makens J., Larzelere H., (1965), Measuring the Utility Added by Branding and Grading, „Journal of Marketing Research”, no. 2. vol. 1.

Patkowski P., (2010), Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa.

Urbanek G., (2002), Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism