ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Paulina Śmiałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.022

Abstrakt


Artykuł podkreśla kluczową rolę pracowników w organizacji i porusza ważny problem, jakim jest pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano na istotne wskaźniki, które mogą zostać uwzględnione przy konstruowaniu oceny efektywności ZZL. Przeprowadzone badanie empiryczne na przykładzie wybranych spółek notowanych na GPW latach 2009-2016 z działu produkcji artykułów spożywczych i napojów w pozwoliło na dokonanie próby oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze artykułów spożywczych.

Słowa kluczowe


zarządzanie zasobami ludzkimi; pomiar efektywności; ocena efektywności; wskaźniki efektywności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagieńska A. (2014), Human capital financial results of an enterprise – research on the best employers in Poland, “e-Finanse”, Rzeszów, Vol. 12.

Bryan, L.L. (2007), The new metrics of corporate performance: Profit per employee, McKinsey Quarterly, Iss 1.

Fitzn-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, ABC, Kraków.

Gates, S., Langevin, P. (2010), Human capital measures, strategy, and performance: HR managers’ perceptions, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol. 23.

Gołembski M., Wojtkowiak G. (2016), Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 79.

Hay Goup, (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie spowolnienia gospodarczego, http://www.haygroup.com/pl/press/details.aspx?id=42031&show=n [22.02.2018].

Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków.

Phillips J.J. (2007), Measuring ROI fact, fad, or fantasy?, “T+D”, Vol. 61(4).

Pocztowski A. Urbaniak B. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Borkowska, S. (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

PWC (2015), SARATOGA Human Capital Benchmarking, https://www.pwc.pl [15.02.2018]. ROI Institute, https://roiinstitute.net/ [16.02.2018].

Rutkowska, A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 1.

Sierociński, P. (2002), Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.

SRHM (2017), Human Capital Benchmarking Report, https://www.shrm.org/ [15.02.2018].

Stępień, J.B. (2001), Mierniki funkcji kadrowej. Jak mierzyć efektywność inwestowania w zasoby ludzkie, „Personel i Zarządzanie”, nr 13-14.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism