CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Magdalena Anna Chowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019

Abstrakt


W polskim systemie ochrony zdrowia samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) zajmują bardzo istotne miejsce. Systematyczna kontrola i racjonalne planowanie zasobów są wyznacznikami ich rozwoju. Controlling oznacza proces kierowania organizacją oraz ponadfunkcyjne narzędzie zarządzania wspierające dyrekcję w podejmowaniu decyzji. Celem przeprowadzonych badań jest identyfikacja potrzeb i problemów badanego SPZOZ. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja opracowanego modelu controllingu jako narzędzia usprawniającego zarządzanie w wybranym podmiocie leczniczym.

Słowa kluczowe


controlling; model; podmiot leczniczy; system ochrony zdrowia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Głowacka M. D. (2006), Zarządzanie Zdrowiem Publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.

Głód G. (2011), Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Hopej M, Kral Z. (2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Kostera M, (2011), Organizacje w praktyce. Studia przypadków dla studentów zarządzania, Poltext, Warszawa.

Malkus T, Sołtysik M. (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.

Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Urbańczyk E. (2002), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, tom I, Wydawnictwo KREOS, Szczecin.

Węgrzyn M, Wasilewski D. (2006), Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, nr 1103.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism