NOWOCZESNE METODY ŚWIADCZENIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH WOBEC DZIAŁAŃ WYZNACZONYCH IDEĄ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEŚCIE RYBNIK

Józef Piotr Ober, Janusz Karwot, Aleksandra Kuzior

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.017

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych w mieście Rybnik oraz wskazanie stopnia ich wykorzystania przez społeczność lokalną w mieście Rybnik. Jako metodę przyjęto badania ilościowe, aby możliwa była do przeprowadzenia analiza statystyczna, natomiast narzędzie badawcze stanowił zaprojektowany kwestionariusz ankiety. Pytania w ankietach dotyczyły opinii i odczuć respondentów związanych z dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych realizowanych w mieście Rybnik przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Przeprowadzone badania pozwoliły sformułować wnioski oraz propozycje usprawnień świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w mieście Rybnik oraz realizacji prospołecznej strategii innowacyjności firmy PWiK Rybnik Sp. z o.o.


Słowa kluczowe


innowacje; potrzeby społeczne; jakość życia; branża wodnokanalizacyjna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błaszczyk M., (2013), W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast, Scholar, Warszawa.

Campbell A., (1981), The sense of well-being in America: Recent patterns and trends. McGraw-Hill, New York.

Castells M., (1982), Kwestia miejska, PWN, Warszawa.

Harvey D., (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Wyd. Bęc Zmiana, Warszawa.

Majer A., (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź-Warszawa.

Sagan I., (2000), Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

www.rybnik.eu, [28.12.2017].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism