PODOBIEŃSTWA MIĘDZY ZACHOWANIAMI PRZYWÓDCZYMI A MOBBINGOWYMI ORAZ ICH POZAPRAWNE KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCÓW

Tomasz Szymanski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.013

Abstrakt


Celem artykułu jest zidentyfikowanie podobieństw między autokratycznym, leseferystycznym i transakcyjnym stylem przywództwa a zachowaniami mobbingowymi. Zastosowane
metody obejmują obserwację i przegląd literatury. Artykuł wskazuje, że style przywództwa i zachowania mobbingowe ujawniają podobieństwa z zachowaniami mobbingowymi Leymanna o numerach: 1, 5, 12. Dodatkowo, kobiety w autokratycznych / autorytarnych rolach przywódczych są
postrzegane mniej pozytywnie niż męscy autokratyczni przywódcy zgodnie z teorią zgodności ról. Rekomendowane są dalsze badania nad adultyzmem w miejscu pracy w Polsce.


Słowa kluczowe


przywództwo; kierowanie; autokratyczne; autorytarne; leseferystyczne; transakcyjne; mobbing; zastraszanie; adultyzm; ageizm; płeć

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beardwell, J., & Claydon, T., (2010), Human resource management: A contemporary approach, Pearson Education Linited, Essex.

Blake, R., & Mouton, J., (1964), The managerial grid: The key to leadership excellence, Gulf Publishing Co., Houston.

Burns, J. M., (1978), Leadership, Harper & Row, New York.

Butler, R. N., (1969), Age-ism: Another form of bigotry. „The Gerontologist”, 9(4_Part_1).

Dubois, P., (1909), The functioning of the sunday school, “The Pedagogical Seminary”, 16(3).

Eagly, A. H., & Carli, L. L, (2003), The female leadership advantage: An evaluationof the evidence, “The Leadership Quarterly”, 14(6).

Eagly, A. H., & Johannesen-Schmidt, M. C., (2001), The leadership styles of women and men, “Journal of Social Issues”, 57(4).

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002), Role congruity theory of prejudice toward female leaders, “Psychological Review”, 109(3).

Eagly, A. H., Makhijani, M. G., & Klonsky, B. G., (1992), Gender and the evaluation of leaders: A meta-analysis, “Psychological Bulletin”, 111(1).

Hersey, P., & Blanchard, K. H., (1969), Life cycle theory of leadership. “Training & Development Journal” 23.

Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E., (2007), Management of organizational behavior (Vol. 9), Prentice hall Upper Saddle River, NJ.

Hofstede, G., (1991), Cultures and organizations. Intercultural cooperation and its importance for survival. Software of the mind, Mc Iraw-Hill, London.

Hornby, A. S., Wehmeier, S., & Ashby, M., (2005), Oxford advanced learner’s dictionary, (7) Oxford University Press, Oxford.

Hryniewicz, J. T., (2012), Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość. Psychiczny koszt pracy i style kierowania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4.

Jemielniak, D. (2007). Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers. Journal of Organizational Change Management, 20(4).

Kelan, E. K., (2010), Gender logic and (un) doing gender at work., “Gender, Work & Organization”, 17(2).

Latusek, D., & Vlaar, P. W. L. (2015). Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance? Management Learning, 46(2).

Leymann, H., (1990), Mobbing and psychological terror at workplaces, “Violence and Victims”, 5(2).

Leymann, H., (1996), The content and development of mobbing at work, “European Journal of Work and Organizational Psychology”, 5(2).

Lis, A., Glinska-Newes, A., & Kalinska, M. (2014). The role of leadership in shaping interpersonal relationships in the context of positive organizational potential. Journal of Positive Management, 5(4).

Olweus, D., (1994), Bullying at school. In Aggressive behavior, Springer, Boston.

Pilch, P, (2012), Zachowania Mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy [w:]. T. Wyka, C. Szmidt (red.) Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa.

Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S., & Hetland, H., (2007), The destructiveness of laissez-faire leadership behavior, “Journal of Occupational Health Psychology”, 12(1).

Szmidt, C., (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport Końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Millward Brown SMG/KRC, Warszawa.

Szmidt, C., (2012), Mobbing--istota, przyczyny i skutki [w:] T. Wyka, C. Szmidt (red.). Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa.

Tyszka, T., Cieślik, J., Domurat, A., & Macko, A. (2011). Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among entrepreneurs during transition to a market economy. The Journal of Socio-Economics, 40(2).

Wyka, T., & Szmidt, C., (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa.

Zapf, D., (1999), Mobbing in Organisationen Überblick zum Stand der Forschung, “Zeitschrift Für Arbeits-Und Organisationspsychologie”, 43(1).

Zapf, D., (2002), Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some conceptual considerations, “Human Resource Management Review”, 12(2).

Zapf, D., & Warth, K., (1997), Mobbing: subtile kriegsführung am arbeitsplatz, “Psychologie Heute”, 24(8).

Žukauskas, P., & Vveinhardt, J., (2009), Socio-demographic characteristics of mobbing and discrimination in employee relations, “Transformations in Business & Economics, 8(3)”.

https://archive.is/www.leymann.se [28.02.2018].

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html [28.02.2018].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism