EFEKT KRAJU POCHODZENIA JAKO KOD W KOMUNIKACJI REKLAMOWEJ

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.006

Abstrakt


Procesy globalizacyjne w znaczącym stopniu wpływają na ofertę oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw. Powstają nowe szanse ale też wyzwania w sferze komunikacji reklamowej, jednym z istotnych uwarunkowań są stereotypy kulturowe. Poszczególne kraje i regiony różnią się od siebie zarówno stylami konsumpcji, jak też podejściem do marketingu i promocji. W działaniach na rynkach zagranicznych coraz większego znaczenia nabiera wizerunek kraju pochodzenia produktów. W artykule autorki analizują znaczenie efektu kraju pochodzenia w komunikacji reklamowej.


Słowa kluczowe


efekt kraju pochodzenia; etnocentryzm konsumencki; komunikacja reklamowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1994), Psychologia społeczna, serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Balabanis, G., Diamantopoulos, A. (2004), Domestic country bias, country-of-origin effects, and consumer ethnocentrism: a multidimensional unfolding approach, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 32 No. 1.

Bilkley W., Nes E. (1982), Country-of-origin efects on product evaluations, Journal of International Business, Spring/Summers.

Chryssochoidis G., Krystallis A., Parreas P. (2007), Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect. Impact of country, product and product attributes of Greek consumers` evaluation of food products, „European Journal of Marketing”, Vol 41, No 11/12.

Cordell, V. (1992), Effects of consumer preferences for foreign sourced products, „Journal of International Business Studies”, Vol. 23 No. 2.

Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.

Han M., Terpstra V. (1998), Country-of-Origin Effects for Uni-National and Bi-National Products, „Journal of International Business Studies, Vol. 19, No 2.

Lee, D., Ganesh, G. (1999), Effects of partitioned country image in the context of brand image and familiarity, „International Marketing Review”, Vol. 16 No. 1.

Liczmańska K. (2010), Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3.

Liczmańska K. (2014), Kraj pochodzenia produktu jako determinanta wyborów konsumenckich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Marketing i Rynek”, nr 8.

Limański A., Drabik I. (2010), Marketing międzynarodowy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Megier-Łakomy E., Boguszewicz-Kreft M. (2015), Dimensions of the Country of Origin Effect and their Measurement, „Oeconomia”, Vol. XLIX, 3.

Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Olechnicki K., Załęcki P. (1998), Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.

Olędzki J. (1998), Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.

Piaget J. (1981), Równoważenie struktur poznawczych: centralny problem rozwoju, PWN, Warszawa.

Piron, F. (2000), International outshopping and ethnocentrism, „European Journal of Marketing”, Vol. 36 Nos 1/2.

Roth M.S., Romeo J.B. (1992), Matching product category and country image perception: a framewort for managing country-of-origin effects, „Journal of International Business Studies”, Vol. 24, Issue 3.

Shimp T. A., Sharma S. (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, „Journal of Marketing Research”, Vol. 24, No 3.

Sikora T. (2009), Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, [w:] Duliniec E. (red.), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Smith, W. (1993), Country-of-origin bias: a regional labelling solution, „International Marketing Review”, Vol. 10 No. 6.

Supphellen, M., Rittenburgh, T. (2001), Consumer ethnocentrism when foreign products are better, „Psychology and Marketing”, Vol. 18 No. 9.

Verlegh P.W., teenkamp J. B. (1999), A reviev of Meta Analysis of Country of Origin Research, „Journal of Economic Psychology”, No 20.

Watson, J., Wright, K. (2000), Consumer ethnocentrism and attitudes towards domestic and foreign products, „European Journal of Marketing”, Vol. 34, No 9/10.

Wiśniewska A. (2012), Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, „AUNC Zarządzanie”, zeszyt 407, s. 187-196.

Wiśniewska A. (2016), Znaczenie wiedzy o zachowaniach konsumentów dla tworzenia przekazu reklamowego, (red.) W. Wiśniewska, A. Kozłowska, Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa.

Wójcik M. (2008), Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism