ODPOWIEDZIALNY KONSUMENT W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – PRZYKŁADY SKUTECZNYCH BOJKOTÓW KONSUMENCKICH W POLSCE

Ewa Jastrzębska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.003

Abstrakt


Obecna fala konsumeryzmu wiąże się z powstaniem różnych koncepcji i inicjatyw, które są charakterystyczne dla idei zrównoważonej konsumpcji i odpowiedzialnego konsumenta. Celem artykułu jest próba scharakteryzowania postaw i zachowań odpowiedzialnego konsumenta, dokonana na przykładzie bojkotów konsumenckich, ze wskazaniem kluczowej roli mediów społecznościowych w tym zakresie. W opracowaniu wykorzystano metodę desk i web research oraz studiów przypadków i obserwacji uczestniczącej.


Słowa kluczowe


odpowiedzialny konsument; media społecznościowe; bojkoty konsumenckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barometr CSR 2016, (2016), http://csrconsulting.pl/wp-content/uploads/2016/11/BAROMETR-CSR-2016 wybrane-wyniki.pdf [10.03.2018].

Bartosik-Purgat M., Filimon N., Hinner M., (2017), Determinants of social media’s use in consumer behaviour: an international comparison, “Economics and Business Review”, Vol. 3, No. 2.

Ciuk S., (2012), Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, (2015), Czapiński J., Panek T. (red.), www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdfm [10.03.2018].

Digital in 2018, (2018), https://digitalreport.weareso cial.com/ [10.03.2018].

Hajduk G., (2017), Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych, „Studia Medioznawcze”, nr 3.

Huma M., (2013), Dość ofiar mody! Złóż reklamację do LPP. Przyjdź na happening!, www.cleanclothes.pl/a1172_dosc_ofiar_mody_zloz_reklamacje_do_lpp_przyjdz_na_happening_.html#.WqbDHejOWUk [10.03.2018].

www.ifispan.pl/ess/przegladarka-podstawowych-wynikow-europejskiego-sondazu-spolecznego/ [8.03.2018].

Iwasiński Ł., (2015), Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 17.

Jastrzębska E., (2017), The responsible consumer as an answer to new sustainable development challenges, „Ekonomia i Środowisko. Economics and environment. Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists”, nr 1.

Klonowska J., (2014), Nie tylko Ciechan. Głośne bojkoty konsumenckie ostatnich lat, www.bankier. pl/wiadomosc/Nie-tylko-Ciechan-Glosne-bojkoty-konsumenckie-ostatnich-lat-7218442.html [10.03.2018].

Korus J., (2014), Internetowy bojkot LPP nic nie wart: Sprzedaż wzrosła o 29 proc., www.newsweek. pl/biznes/bojkot-lpp-nic-nie-wart-sprzedaz-lpp-wzrosla -o-29-proc-newsweek-pl,artykuly, 280123,1.html [10.03.2018].

Kotas M., (2013), Media społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na przykładzie firmy Wedel sp. z o.o. [w:] Gołuchowski J, Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Wykorzystanie nowych mediów w public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Kowalska D., (2014), Akcja „Jedz jabłka na złość Putinowi” chwyciła. Sadowników wspierają gwiazdy i zwykli Polacy, www.polskatimes.pl/artykul/3528955,akcja-jedz-jablka-na-zlosc-putinowi-chwycila-sadownikow-wspieraja-gwiazdy-i-zwykli-polacy,id,t.html [10.03.2018].

Kowalska M., (2015), Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.

Krzepicka A. (2015), Technologie mobilne a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.

Krzepicka A., (2016), Wpływ mobilnych technologii informacyjnych na procesy zakupu, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.

Kulig-Moskwa K., Nogieć J., (2016), Wrażliwość ekologiczna i społeczna konsumenta jako nowy trend na rynku polskim, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 11, część 2.

Kuligowski Ł., (2017), Konsumenci nie wiedzą co podpisują, www.rp.pl/Konsumenci/311089939-Konsumenci-nie-wiedza-co-podpisuja.html [10.03.2018].

Lewicka-Strzałecka A., (2015), Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 10.

Mazur-Wierzbicka E., (2015), Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.

Neale A., (2015), Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie, „Prace Geograficzne”, zeszyt 141.

Nestlé Polska S.A. dziękuje za pomoc w sprostowaniu nieprawdziwej informacji, (2011), www. nestle.pl/pl/media/pressreleases/szklo [10.03.2018].

Rabij M., (2011), Adidas pod murem, czyli kompletna reklamowa porażka, www.newsweek.pl/ biznes/wiadomosci-biznesowe/adidas-pod-murem--czyli-kompletna-reklamowa-porazka,74739,1,1.html [10.03.2018].

Rachocka J., (2007), Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej [w:] Greser J., Kępiński J. (red.), Problemy konsumenckie w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Rok A., (2018), Niegrzeczni konsumenci dostają to, czego chcą, http://crnavigator.com/art36/niegrzeczni_konsumenci_dostaja_to_czego_chca.html [10.03.2018].

Samcik M., (2013), Bankowa arogancja ukarana, „Gazeta Wyborcza”, [5.07.2013].

Sikorski M., (2013a), Prezes pisze list, dyrektor traci pracę, UOKiK bada sprawę – nc+ bawi się na całego, http://antyweb.pl/prezes-pisze-list-dyrektor-traci-prace-uokik-bada-sprawe-nc-bawi--sie-na-calego/ [10.03.2018].

Sikorski M., (2013b), Sporu wokół nc+ ciąg dalszy – platforma ma coraz większe problemy, http://antyweb.pl/sporu-wokol-nc-ciag-dalszy-platforma-ma-coraz-wieksze-problemy/ [10.03.2018].

Social Media 2016, https://ircenter.com/social-media-2016/ [10.03.2018].

The sustainability imperative. New insights on consumer expectations, (2015), Nielsen, www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf [10.03.2018].

Wilk I., (2015), Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 865, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 38.

Witczak O., (2016), Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 11, część II.

Zasuwa G., (2017a), Aktywność obywatelska a udział konsumentów w bojkotach produktów na rynku europejskim, ”Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 334.

Zasuwa G., (2016a), Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 3.

Zasuwa G., (2016b), Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.

Zasuwa G., (2017b), Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem konsumenckim, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Zielińska A., (2014), Zachowania konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, nr 11.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism