ANALIZA SPOTÓW REKLAMOWYCH PROMUJĄCYCH PARAFARMACEUTYKI

Joanna Chlebiej

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.043

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wybranych spotów reklamowych promujacych parafarmaceutyki. We wstępie omówione zostały różnice pomiedzy suplementami diety, lekami OTC i lekami Rx oraz podstawowe elementy z psychologii reklamy, które mają zastosowanie w niżej analizowanych spotach reklamowych. W wynikach badań zwórcono uwagę na podobieństwa, a następnie na różnice pomiędzy poszczególnymi spotami reklamowymi. Podkreślono również powody zróżnicowania występujących w reklamch elementów, a także przeważające znaczenie emocji nad racjonalnością w analizowanych spotach reklamowych.

Słowa kluczowe


spoty reklamowe, parafarmaceutyki, psychologia reklamy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acewicz M. (2012). Czynniki wiążące autorytetu, „Economy and Management”, 3, 9, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0002-0012/c/httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik320121_1acewicz.pdf, [06.05.2017].

Bilicka, E. (2013). Rola dziecka w reklamie komercyjnej, „Rynek - Społeczeństwo – Kultura”, 2 (6), 45, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rynek_Spoleczenstwo_Kultura/Rynek_Spoleczenstwo_Kultura-r2013-t-n2_(6)/Rynek_Spoleczenstwo_Kultura-r2013-t-n2_(6)-s41-48/Rynek_Spoleczenstwo_Kultura-r2013-t-n2_(6)-s41-48.pdf, [06.05.2017].

Kubińska, E. A. (2015). Czarny PR na polskim rynku kapitałowym, „Annales Universitat is Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia », 4 (44), 303, http://oeconomia.annales.umcs.pl, [06.05.2017].

Odlanicka-Poczobutt, M. (2012). Specyfika kanałów dystrybucji leków biofarmaceutycznych zagranicznej firmy produkcyjnej na rynku polskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, 60, 253. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Dx1-sh2qojQJ:scholar.google.com/+leki+rx+promocja&hl=pl&as_sdt=0,5, [06.05.2017].

Art. 3, pkt. 3. , Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225 ze zmianami).

Art. 23a, pkt. 1, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 ze zmianami).

Zimmermann A., Pawłowski L., Zimmermann R. (2009). Reklama produktów leczniczych, „Prawo w farmacji”, 7 (63), 529, http://ptfarm.pl/pub/File/FP/7_2009/13%20%20reklama%20produktow%20leczniczych.pdf, [06.05.2017].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism