ROLA NARZĘDZI IT W STRATEGII ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ WYŻSZĄ

Radosław Kuca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.026

Abstrakt


W artykule zawarta jest analiza dokumentów strategicznych uczelni wyższych wykonana pod kątem zmiany sposobu zarządzania tego rodzaju instytucjami, opisana jest rola rankingów szkół wyższych w tym procesie oraz wskazane są istniejące oraz projektowane narzędzia komputerowe służące do kontroli danych zarządczych.

Słowa kluczowe


rankingi szkół wyższych; zarządzanie instytucją szkolnictwa wyższego; narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą; dane zarządcze w uczelni wyższej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blicharz J. (red.), (2014), Zarządzanie szkołą wyższą, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/63587/Zarzadzanie_szkola_wyzsza.pdf, [20.02.2017].

Delhaxhe A. (red.), (2009), Higher Education Governance in Europe: Policies, structures, funding and academic staff, Eurydice, Bruksela.

Flis M.-J. (przew. zesp.), (2014), „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2014-2020”, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju-UJ-2014-2020.pdf/f490b8e5-83f9-4509-9f9e-f88a1d89bd3c, [20.02.2017].

Gawroński R. (przew.), (2011), „Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Kopcewicz G., (2016), Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej, „AUNC Zarządzanie”, XLIII, nr 1/2016. http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2016.007, [20.02.2017].

Leja K., (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.

Schroeder W. (przew.), (2013), Strategia rozwoju uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/239755/STRATEGIA-ROZWOJU-UAM_NOWELIZACJA.pdf, [20.02.2017].

du Valla M. (red.), (2010), Modele zarządzania uczelniami w Polsce, UJ Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/bdfa51cb239812bbeac12dfa59be461c.pdf, [20.02.2017].

Strony internetowe Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni wymienianych w artykule.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism