SHARING ECONOMY WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Małgorzata Gabriela Hałasik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.025

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza nowego trendu społeczno-gospodarczego jakim jest sharing economy. Analizie poddano wpływ zjawiska na rynek pracy oraz jakość stosunku pracy na podstawie aktualnie obowiązujących rozwiązań w tym zakresie. Dokonano oceny pozytywnych, jak również negatywnych skutków rozwoju tego trendu na sytuację przedsiębiorców produkujących bądź świadczących usługi w sposób tradycyjny. Artykuł wzbogacono przykładami z rynku. Wymienione zagrożenia stanowią otwartą dyskusję, a tym samym próbę odpowiedzi na pytanie „Czy i w jakim stopniu działalność przedsiębiorstw wpisujących się w nurt sharing economy powinna być uregulowana prawnie?” oraz „W jaki sposób przedsiębiorcy z ugruntowaną pozycją na rynku mogą konkurować z przedsiębiorstwami z nurtu sharing economy?”

 


Słowa kluczowe


sharing economy; konkurencyjność; gospodarka współdzielona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Botsman R., Rogers R., (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.

Burgieł A. (2015), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, [w:] Kieżel E. (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Carson B., (2016), Report: Uber Was on Track to Top $1.5 Billion in Revenue Last Year, Business Insider, http://www.businessinsider.com/report-uber-15-billion-revenue-in-2015-2016-1 [10.03.2017].

Dervojeda K., (2013), The Sharing economy. Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets, Business Innovation Observatory, European Comission.

Ertz M., Durif F., Arcand M., (2015), Collaborative consumption: Conceptual snapshot at a buzzword, „Academy of Strategic Management Journal” [01.03.2017].

Felson M., Spaeth J., (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, „The American Behavioral Scientist”, no. 21 (4).

Frenken K., (2015), Sharing economy – definition, dynamics and debate, Universitet Utrecht, Utrecht.

Geron T., (2013), The share economy, “Forbes”, https://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy/#5bd532eeaae3 [12.03.2017].

Havas Worldwide, (2014), Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, http://informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcja-i-rola-marek-w-obliczu-ekonomii-w-sam-raz?rss=true [19.12.2016].

Johal S., Zon N., (2015), Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole, https://mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/106_policymaking_for_the_sharing_economy.pdf [10.01.2017].

Marshak R., (2013), A peer-to-peer business is one where consumers can buy and sell products and services to one another, http://www.customers.com/articles/peer-to-peer-business-models/ [10.03.2017].

Mikołajewska-Zając K., Rodak O., (2016), Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej, http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor66.pdf [10.02.2017].

Oficjalny Portal Firmy Uber, https://www.uber.com/pl [10.03.2017].

Oficjalny Portal UOKiK, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12352 [10.03.2017].

Oficjany Portal Firmy Skilltrade, https://skilltrade.org/terms-and-conditions [01.03.2017].

Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., (2017), Sharing Economy (gospodarka współdzielona), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

PwC, (2016), (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf [01.03.2017].

Reich M., Gordon D., Edwards R., (1973), Dual Labor Markets: a Theory of Labor Market Segmentation, University of Nebraska, Lincoln.

Rifkin J., (2015), Ushering in a Smart Green Digital Global Economy to Adress Climate Change and Create a More Ecological and Humane Society, http:/www.inspirespeakersseries.com/2015/12/10/ushering-a-smart-green-digital-global-economy-to-adress-climate-change [01.03.2017].

Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł., (2016), Ekonomia współpracy w Polsce 2016, http://ekonomiawspolpracy.pl/ [20.12.2016].

Wyrzykowska I., Sadowska M., (2012), Marka, która będzie wszędzie, „Marketing w Praktyce”, 2012, nr 6.

Zieliński M., (2012), Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism