SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA LOTNISKACH

Agata Jaśkowiec, Łukasz Kopiński, Eugenia Czernyszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.024

Abstrakt


Odpowiedni poziom bezpieczeństwa uzyskuje się dzięki podjęciu różnych działań, w tym wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem usług. Podnoszenie tej poprzeczki jest niezmiernie ważne, ponieważ konkurencja pomiędzy portami lotniczymi jest wielka. Celem pracy jest ukazanie systemów zarządzania jakością w portach lotniczych. Zastosowano metodę krytycznego przeglądu literatury oraz studium przypadku.

 Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga spełnienia wymagań prawnych oraz wdrożenia systemów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Jest to niezmiernie ważne ze względu na to, że transport lotniczy jest coraz powszechniej stosowanym środkiem transportu. Wprowadzanie systemów zarządzania pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie oraz pozyskiwaniu nowych klientów.  W pracy opisano systemy funkcjonujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Słowa kluczowe: systemy zarządzania jakością, port lotniczy

 


Słowa kluczowe


zarządzanie jakością; port lotniczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Compa T., Rajchel J., Załęski K. (2013), Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.

Duszewski J. (2016), Wybrane aspekty funkcjonowania portów lotniczych i obsługi pasażerów. [w] Kwasiborska A. Bezpieczeństwo Transportu Lotniczego. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa.

Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz – Sas A. (2012), Zintegrowane Systemy Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Kalinowski Ł.M. (2009), Systemy Ochrony Portu Lotniczego przed atakami bezprawnej ingerencji na przykładzie portu lotniczego Warszawa Okęcie. AON. Warszawa.

Klich E. (2011), Bezpieczeństwo Lotów. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Latzko W., Sanders D. M (1998), Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna Teoria zarządzania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Łunarski J. (2008), Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa.

Norma PN-EN ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Rajchel J., Grenda B., Nowak J., (2014), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Skrypt dydaktyczny (Dostęp 12.11.2016r.).

Załęski K., Saletra N., Kowalska K. (2015), Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin.

http://www.amw.gdynia.pl/library/File/ZN%202010/16Zielinski%20M.pdf?PHPSESSID=bd4f5e989e2d5863870e23c6e1857209 (Dostęp 22.12.2016 r.)

http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/3714-pierwszy-certyfikat-lotniska-uzytku-publicznego-wydany-na-podstawie-nowych-przepisow-unijnych (Dostęp03.01.2017 r.)

http://gtl.com.pl/ (Dostęp 12.01.2017 r.)

http://www.katowice-airport.com/download/gtl_polityka_jakosci.pdf (Dostęp12.01.2017 r.)

https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/polityka-bezpieczenstwa (Dostęp 12.01.2017 r.)


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism