WYBRANE ASPEKTY HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO NA PRZYKŁADZIE POLSKI I NIEMIEC

Robert Błażej Rogaczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.021

Abstrakt


Handel międzynarodowy stanowi ważny aspekt we współczesnej gospodarce światowej. Liberalizację handlu oraz postęp technologiczny zaliczać należy do ważniejszych czynników mających wpływ na wzrost dynamiki handlu międzynarodowego. Polski handel zagraniczny wykazuje relatywnie silną koncentrację wokół niewielu państw partnerskich, bez wątpienia jednak najważniejszym partnerem handlowych w zakresie eksportu i importu są Niemcy. 


Słowa kluczowe


handel międzynarodowy; Unia Europejska; eksport; Niemcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk T., (2000), Instrumenty wspierania eksportu, kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Budnikowski A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Chrzan M., Michalczyk W., (2012), Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym [w:] Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny, Organizacja i technika, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Czech-Winkelmann S., (2008), Exportieren, kooperieren oder Direktinvestitionen – alternative Marktstrategien [w:] Czech-Winkelmann S., Kopsch A. (red.), Handbuch International Business. Strategie, Praxis, Fallbeispiele, Wydawnictwo Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Drozdowska-Jantoń E., (2004), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.

Dudziński J., (2015), Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym [w:] Nakonieczna-Kisiel H., Gryczka M. (red.), Gospodarka regionalna i międzynarodowa – tom 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, Wydawnictwo US, Szczecin.

Dudziński J., (2010), Handel zagraniczny – zagadnienia wstępne [w:] Dudziński J. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Foltyński Z., (1970), Teoria handlu międzynarodowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Krugman P. R., Obstfeld M., (1997), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny, (2014), Rocznik Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Roczniki branżowe, (2014), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Rymarczyk J., (2010), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Statistisches Bundesamt, (2014).

Szulce H., (2008), Handel zagraniczny [w:] Szulce H. (red.), Ekonomika handlu, cz. 2, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Świerkocki J., (2004), Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Wyżnikiewicz B., (2014), Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism