MODELE DOJRZAŁOŚCI PROCESOWEJ ORGANIZACJI

Magdalena Joanna Raczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.019

Abstrakt


W artykule poruszono problematykę dojrzałości procesowej organizacji. Przedstawiono jej istotę oraz pokazano różnice między organizacją dojrzałą i niedojrzałą procesowo. Zaprezentowano wybrane modele dojrzałości procesowej organizacji, zarówno te jednowymiarowe, jak i te wykorzystujące holistyczne podejście (wielowymiarowe). Szczególnie miejsce poświęcono modelom dojrzałości procesowej organizacji publicznych. Słowa kluczowe


dojrzałość procesowa organizacji; modele dojrzałości procesowej organizacji; modele dojrzałości procesowej organizacji publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andersen K. V., Henriksen H. Z., E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model, „Government Information Quarterly” 2006, nr 23.

Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r.

Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 r.

Bober J., Zawicki M. Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 r.

Brajer-Marczak R., Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, „Zarządzanie i Finanse. Zeszyty Naukowe” 2010, t. 3, nr 1.

Chrapko M., CMMI – Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 r.

Fisher D., The Business Process Maturity Model. A Practical Approach for Identifying Opportunities for Optimization, Online, http://www.bptrends.com/publicationfiles/10-04%20ART%20BP%20Maturity%20Model%20-%20Fisher.pdf [15.03.2017].

Gabryelczyk R., Does Grade Level Matter for the Assessment of Business Process Management Maturity?, „Our Economy” 2016, nr 62(2).

Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007 r.

Grela G., Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 35.

Hammer M., The Process Audit, „Harvard Business Review” 2007, nr 4(85).

Jurczuk A., Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, „Economics and Management” 2013, nr 4.

Kalinowski T. B., Modele oceny dojrzałości procesów, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, nr 258.

Kerremans M., Maturity Assessment for Business Process Improvement Leaders: Six Phases for Successful BPM Adoption, „Gartner”, 03.09.2008 r.

Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW ’09 and I-SEMANTICS ’09 Conference, 2-4 Września 2009, Graz, Austria.

Krukowski K., Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej Urzędów Miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 r.

Layne K., Lee J., Developing Fully Functional e-Government: A Four Stage Model, „Government Information Quarterly” 2001, nr 18(2).

Lee J., Lee D., Kang S., An Overview on the Business Process Maturity Model, „Advances in Web and Network Technologies, and Information Management” 2007, t. 4537.

Melenovsky M.J., Sinur J., BPM Maturity Identifies Six Phase for Successful BPM adoption,„Gartner”, 18.10.2016 r.

Olszak C. M, Ziemba E., Rozwój e-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 651(68).

Rosemann M., de Bruin T., Towards a business process management maturity model, „Proceedings of the thirteenth European Conference on Information Systems (ECIS)” 2005, z. 37.

Rosemann M., de Briun T., Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity, Online, http://www.bptrends.com/bpt/wp-content/publicationfiles/02%2D05%20WP%20Application%20of%20a%20Holistic%20Model%2D%20Rosemann%2DBruin%20%2D…%2Epdf [15.03.2017].

Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker J., Maturity models in business process management, „Business Process Management Journal” 2012, nr 2(18).

Tarhan A., Turetken O., Reijers H. A., Business process maturity models: A systematic literature review, „Information and Software Technology” 2016, nr 75.

Zwicker J., Fettke P., Loos P., Business Process Maturity in Public Administrations, [w:] J. vom Brocke, M. Rosemann (red.), Handbook on Business Process Management 2, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010 r.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism