ZARZĄDZANIE SUKCESJĄ W MIKROFIRMACH RODZINNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO

Kamil Karski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.018

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania sukcesją w wybranych mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych na terenie województwa śląskiego. Sukcesja to jedna
z kluczowych kwestii, która istnieje w rodzinnych firmach, a przekazywanie władzy  następnemu pokoleniu powoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu organizacji i rodziny właścicieli. Proces ten powinien być poprzedzony wieloletnim przygotowaniem sukcesora do przejęcia kierowania; brak planowania tego etapu przyczynia się w głównej mierze do powstawania konfliktów oraz do spowolnienia w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego.

Słowa kluczowe


przedsiębiorstwo rodzinne; sukcesja; zarządzanie strategiczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronoff E.C., McLure S.L., Ward J.L. (2011), Family business succession, Palgrave Macmillan, New York.

Donnelley R.G. (2002), The Family Business, w: Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L.(red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.

Fleming Q. J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy, Helion, Gliwice.

Grant T. (2004), Biznes rodzinny, Wyd. Helion, Gliwice.

Handler W.C. (1992), The Succession Experience of the Next Generation, Family Business Review, 5 (3).

Jeżak J. (2003), Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, WWSZiP, Wałbrzych.

Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Wyd. Diffin, Warszawa.

Landes D. (2007), Dynastie. Wzloty i upadki największych firm rodzinnych, Warszawa, Wyd. Muza SA.

Marjański A. (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne, sukcesja., SWSPiZ, Łódź

Niedbała E. (2002), Firmy rodzinne - obiekt badawczy, MBA 5.

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltex, Warszawa.

Surdej A, Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.

Ward J.L. (2004), Perpetuating the Family Business. 50 Lessons learned from Long-Lasting Successful Families in Business, Pelgrave Macmillan, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism