RYZYKO WYSTĘPUJĄCE W TRANSFERZE WIEDZY

Monika Piśniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.014

Abstrakt


Aktualnie za fundamentalny potencjał we współczesnej gospodarce uznaje się wiedzę, która staje się źródłem sukcesu bądź klęski ekonomicznej. Przedsiębiorstwa, w szczególności ich kierownictwa, muszą być zdolne do zapewnienia firmie zasobów pracowniczych gwarantujących najwyższy poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co za tym idzie w każdej organizacji powinien funkcjonować prawidłowo przebiegający proces transferu wiedzy, czyli taki, w którym zostaną zminimalizowane czynniki generujące ryzyko.

W przedłożonej publikacji, zostały zidentyfikowane na podstawie analizy literaturowej czynniki zakłócające prawidłowy proces transferu wiedzy, czyli występujące ryzyka.


Słowa kluczowe


Zarządzanie wiedzą; transfer wiedzy; ryzyko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glabiszewski W., (2014), Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków, AUNC Zarządzanie nr 2.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.

Lichtarski J. (red.) (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Bernstein P.L. (1979), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.

Piśniak M. (2015), Taksonomia definicji ryzyka i próba ich klasyfikacji, Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015, Lwów.

Dunaj B. (red.) (1998), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.

Pasieczny L. (red.) (1981), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.

Nonaka, I.; Toyama, R.; Konno, N. (2000): SECI, Ba and Leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, Long Range Planning, Vol. 33.

Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.

Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.

McDermott R. (1999), Why Information Technology Inspired but cannot deliver knowledge management, California.

Gibbert M., Leibold M., Probst G. (2002), Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value, Publicis Kommunikations Agentur Gmbh, GWA, Erlangen.

Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zygała R.(2007), Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrcoław.

Kiełtyka L.(2003), Ochrona i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa Difin.

Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism