TURYSTYKA KONNA JAKO SZANSA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Anna Maria Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.011

Abstrakt


Celem opracowania jest pokazanie, że turystyka konna może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Aby zrealizować cel badawczy zastosowano analizę dostępnych opracowań statystycznych, studia literaturowe oraz badanie ankietowe przeprowadzone wśród ośrodków ogłaszających się na internetowych portalach hippicznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że w województwie kujawsko-pomorskim przeważają małe ośrodki jeździeckie i gospodarstwa agroturystyczne.


Słowa kluczowe


turystyka konna; przedsiębiorczość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowska A., (2016), Teorie przedsiębiorczości [w:] Klincewicz, K. (red), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Centralna Baza Danych Koniowatych, (2017), http://cbdk.pl/liczba-koniowatych-2016/#more-531 [18.03.2017].

Drzewiecki M., (2002), Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.

Encyklopedia Zarządzania, (bd.), https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87 [18.03.2017].

FITE, (bd.), https://en.fite-net.org/content/view/full/12260 [18.03.2017].

Glapiński A., (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1/2012 (2).

Glinka B., Gudkova S., (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.

Iwicki S., (2006), Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, WSG, Bydgoszcz.

Janiszewska J., Cieśla A.,(2006), Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.

Jęczmyk A., Maćkowiak M.,(2014), Przedsiębiorczość w agroturystyce [w:] Snarski S. J., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.

Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń.

Kuc feliński, (bd.), https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuc_feli%C5%84ski [17.02.2016].

Marks-Bielska R., Babuchowska K., Lizińska W., (2014), Agritourism as a form of business activity in rural areas, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, nr 13 (3).

Mika M., (2008), Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa.

Różycki P., (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.

Sasinowski H., (2015), Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce turystycznej, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4 (55).

Snarski S. J., Jalinik M. (red.), (2014), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2012), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2014), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.

Woźniak M., (2014), Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism