METODYKA DIAGNOZY KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE MODELU CAMERONA I QUINNA

Agnieszka Chuda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.009

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego opracowania jest metodyka kultury organizacyjnej. Autorka na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i prowadzonych dotychczasowych badań przedstawi sposoby diagnozy kultury organizacyjnej na podstawie modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna. Opisane zostaną podstawowe zagadnienia oraz przedstawione zostaną wyniki wcześniej prowadzonych badań.


Słowa kluczowe


kultura organizacyjna; zmiany w organizacji; model wartości konkurujących; efektywność; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alvesson M., (2013), Understanding Organizational Culture, Sage.

Aniszewska G., (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Cameron K.S., Quinn R.E., (2006) Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna ekonomiczna, Kraków.

Chuda A., Wyrwicka K.M., (2013), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 59, Organizacja i Zarządzanie, Poznań.

Chuda A., Wyrwicka K.M., (2016), Impact of organizational culture perception efficiency of workers enterprise – case study, Research in logistics & production, nr 5, Politechnika Poznańska, Poznań.

Grego-Planer D., Liczmańska K.,(2015) Innowacje sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 251.

Hofstede G., (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kostera M., (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.

Lorsch J.W., McTague E., (2016), Nie zrzucaj winy na kulturę, Harvard Business Review nr 06.

Łunarski J., (2007), Zarządzanie innowacjami, podstawy zarządzania innowacjami, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Nogalski B., (1998), Kultura organizacyjna duch organizacji, Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp.zo.o., Bydgoszcz.

Orzechowski Emil [red], (2011), Zarządzanie w kulturze, tom 12, UJ, Kraków.

Schein E.H., (2004), Organizational culture and leadership, Jossay-Bass.

Scott W.E., Cummings L.L., (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, PWN.

Wyrwicka K.M., (2014), Kultura przedsiębiorstwa a odczucie bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 63, Organizacja i Zarządzanie, Poznań.

Zastempowski M., (2014), The innovative potential of polish enterprises, AUNC Zarządzanie, nr 1.

Zbiegień-Maciąg L., (2008), Kultura w organizacji Identyfikacja kultur znanych firm, PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism