OCENA ZDOLNOŚCI ORGANIZATORÓW TURYSTYKI DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO – W ŚWIETLE WYBRANYCH PERSPEKTYW TEORETYCZNYCH Z ZAKRESU NAUK O ZARZĄDZANIU

Marta Czupryńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.008

Abstrakt


Za cel niniejszego opracowania przyjęto wskazanie specyfiki oceny zdolności organizatorów turystyki do kontynuacji działalności w warunkach spowolnienia gospodarczego. Uwzględniając złożoność oraz heterogeniczność podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym autorka ograniczyła się do przedsiębiorstw turystycznych – organizatorów turystyki. Działalność tych podmiotów bowiem pozostaje szczególnie podatna na zmienność warunków otoczenia. W tej sytuacji, wskazany czas spowolnienia gospodarczego dodatkowo utrudnia stabilizację organizatorów turystyki, a przez to jednoznaczną ocenę zasadności przyjęcia kontynuacji działalności. 


Słowa kluczowe


zasada kontynuacji działalności; organizatorzy turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W, (2008), Metodologia badań w turystyce [w:]: Winiarski R. (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 140-164.

Bańko M. (red.), (2007), Słownik języka polskiego tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bunge M., (1979), Treatise on basic philosophy. Ontology II: A world of systems, Dordrecht.

Caliskan S., Kutlu B. i Kimiloglu H., (2012), Effects of Dynamic Packaging Systems on Travel Agencies: Case of Turkey, „International Journal of Business and Social Science”, Vol: 3 No: 20, s. 301-310.

Carlsen J. C., Liburd J. J. (2008), Developing a Research Agenda for Tourism Crisis Management, Market Recovery and Communications, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, Vol. 23 issue 2-4, s. 265-276.

Chojnicki Z., (1985), Realistyczna koncepcja systemu, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki za rok 1985”, nr 4, s. 20-24.

Hall C. M., (2010), Crisis events in tourism: subjects of crisis in tourism, „Current Isues in Tourism”, Vol. 13 issue 5, s. 401-417.

Hu C., (1996), Diverse developments in travel and tourism marketing: a thematic approach, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 8 Iss: 7, s. 33-43.

Jafari J, (1987), Tourism models: the sociocultural aspect, „Tourism Management”, Volume 8, Issue 2, s. 151-159.

Johannesson G. T., Huijbens E. H., (2009), Tourism in times of crisis: exploring the discourse of tourism development in Iceland, „Current Issues in Tourism”, Vol. 13 issue 5, s. 419-434.

Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A. i Pawlicz A., (2012), Rynek turystyczny. Ekononiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kaczmarek J., Stasiak A. i Włodarczyk B., (2010), Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kalwasińska E., (2010), Ogólne zasady systemu rachunkowości finansowej [w] Górski M. (red.), Wprowadzenie do finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW, Warszawa, s. 73-89.

Karcz J., (2016), Organizacja jako system [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacja i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 206-225.

Kaspar C., Laesser Ch., 1992, Systems approach in tourism: The third generation of the St. Gallen Management Concept, „The Tourist Review”, vol. 47 Iss: 2, s. 21-27.

Konieczna-Domańska A., (1998), Polskie biura podróży na rynku turystycznym, „International Journal of Management and Economics”, tom 5, s. 84-96.

Konopacki A. J., (2010), Ryzyko badania sprawozdań finansowych w czasach kryzysu gospodarczego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.

Kwasiborski A., (2007), Procedury badania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rewizji finansowej, KIBR, Warszawa.

Leiper N., (1979), The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry, „Annals of Tourism Research”, 6, s. 390-407.

Leiper N., (1990), Tourist attraction systems, „Annals of Tourism Research”, 17(3), s. 367-384.

Matwiejczuk R., (2016), Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 93, s. 355-364.

Mayaka M. i Akama J., (2007), Systems Approach to Tourism Training and Education: The Kenyan Case Study, „Tourism Management”, 28, s. 298-306.

Mazurkiewicz L., (2012), Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

Michalska-Dudek I. i Przeorek R., (2014), Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G. [w:] Walas B. i Sobczuk J. (red.), „Ewolucja podaży i popytu w turystyce”, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 187-207.

Mika M., (2012), Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism – analytical assumptions behind the research model, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ”, 130, s. 91-105.

Niemczyk A., (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Niezgoda A., (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Otwinowski W., (2010), Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, tom 7, numer 2, s. 83-89.

Panasiuk A., (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Roper A., Jensen Ø. i Jegervatn R. H., (2005), The Dynamics of the Norwegian Package Tour Industry, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, 5(3), s. 193-211.

Teece D.J., Pisano G. i Shuen A., (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, s. 509-533.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

Wang C.L., Ahmed P.K., (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 1, s. 31-51.

Zalega T., (2012), Przyczyny i konsekwencje współczesnego kryzysu finansowo-ekonomicznego, w:

Wiatrak A. (red.), „Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka”, Wydział Zarządzania UW, Warszawa, s. 21-38.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism