USŁUGI EKOLOGICZNE JAKO ELEMENT OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Aleksandra Koszarek-Cyra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.004

Abstrakt


Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest istota koncepcji waloryzacji  usług ekosystemów. Podjęto próbę zarówno scharakteryzowania tych usług, jak również wskazania istotności oceny ich wartości jako elementu inwestycyjnego procesu decyzyjnego dotyczącego opłacalności. Przytoczono również przykładowe metody oceny wartości usług ekosystemowym z jednoczesnym wskazaniem trudności które towarzyszą temu procesowi. 


Słowa kluczowe


usługi ekosystemów, ocena wartości usług ekosystemowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becla A., (2013), Wybrane informacyjne wyzwania identyfikacji i wyceny elementów kapitału naturalnego dla rachunku ekonomicznego. [w]: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 317.

Chain K. M. A., Guerry A. D., Balvanera P., Klain S., Satterfield T. , Basurto X., Bostrom A., Chuenpagdee R., Gould R., Halpern B. S., Hannahs N., Levine J., Norton B., Ruckelshaus M., Russell R., Tam J., Woodside U., (2012), Where are Cultural and Social in Ecosystem Services? A Framework for Constructive Engagement, BioScience 62 (8).

Czaja S., (2013), Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego [W]: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 317.

Daily G., Söderqvis T., Aniya S, Arrow K., Dasgupta P., Ehrlich P.R., Folke C., Jansson A, Jansson B., Kautsky N., Levin S., Lub.chenco J, Mäler K., Simpson D., Starrett D., Tilman D., Walker B., (2000), The Value of Nature and the Nature of Value [w:] Vol. 289. nr. 5478.

Fundacja Sendzimira Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. PORADNIK TEEB DLA MIAST: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej., Kraków 2011. ISBN 978-83-62168-02-6.

Górnicki K., (2012), Kapitał naturalny, jako kategoria socjologiczna.[W]: Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XX.

Jeżowski P., (2009), Podstawy regulacji środowiska i zdrowia [w:] Jeżowski p. (red.) Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, SGH, Warszawa.

Kelemen, E., García-Llorente, M. Pataki, G. Martín-López B., Gómez-Baggethun E. (2016): Non-monetary techniques for the valuation of ecosystem service. [w:]: Potschin, M. and K. Jax (red.): OpenNESS Ecosystem Services Reference Book. EC FP7 Grant Agreement No. 308428. Dostępne na: www.opennessproject.eu/library/reference-book [15.02.2017]

Kronenberg J., (2016), Usługi ekosystemów – nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

MEA (2005), Millennium Ecosystem Assessment.

Poskrobko B., (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism