OPODATKOWANIE SZAREJ STREFY JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO DRK: SYTUACJA I PERSPEKTYWY

Marcel Kamba-Kibatshi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.045

Abstrakt


Opodatkowanie odnosi się do wszystkich zasad, przepisów i środków regulujących opodatkowanie kraju i odgrywa kluczową rolę w jego gospodarce. W Demokratycznej Republice Konga szara strefa to ponad jedna trzecia gospodarki, ale dzięki niej ostatni kryzys światowy został łatwiej zniesiony w tym kraju. Może dlatego informacja jakoby państwo wypowiedziało wojnę szarej strefie nie pokrywa się z rzeczywistością. Albowiem większość członków rządu tego kraju korzysta z gospodarki nieoficjalnej. Z drugiej strony Narodowy Instytut Statystyczny (NIS) ogłosił, że za kilka lat zacznie oficjalnie uwzględniać całą gospodarkę nieoficjalną, w produkcie krajowym brutto (PKB). Taki ruch ma poprawić makroekonomiczne wskaźniki Demokratycznej Republice Konga, m.in. relację długu publicznego do PKB. Oznacza to jednak, że szara strefa pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki kraju i samopoczucie konsumentów. Dlatego warto nauczyć się z nim żyć. Szara strefa (gospodarka nieoficjalna) trzeba zwalczać systemowo (proste i mocno utrudniające nielegalny obrót), ograniczać ich działalność, ale nie zabijać. W Demokratycznej Republice Konga wojuje się jednak przy użyciu siły, co przynosi mizerne efekty. Jako zjawisko społeczne jest związane z pracą "na czarno", która umożliwia swobodę od świadczeń socjalnych. Często dla pracodawcy jest to sposób na obniżenie kosztów zatrudnienia, natomiast dla pracownika jest to głównie lepiej płatna lub jedyna możliwa do znalezienia praca. Szara strefa dostarcza setek tysięcy miejsc pracy ze względu na niepłacenie podatków oraz unikanie innych kosztów.

Słowa kluczowe


szara strefa; podatek; kryzys; DRK

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A. LEGAL TEXTS

La Constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, numéro spécial,47ième année, du 18 février 2006.

La loi n°00/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal applicable au Petites et Moyennes Entreprises.

La loi n°06/013 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°004/2013 du 13 mars 2013 portant reforme de procédures.

La loi n° 004/2013 du 13 mars 2003 portant reforme de procédures fiscales.

La loi n°006/03 du 13 mars 2013 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profit.

B. REGULATORY TEXTS

Décret du 13 juillet 1992 sur la tenue du livre de commerce.

Décret présidentiel n°01/012/ du 18 juillet 2013.

Arrêté ministériel n°007 du 13 janvier 2004 portant mesures d'exécution du décret n°03/012 du 18 juillet 2013.

Décret n°017/2013 du 02 mars 2013 portant création de la Direction Générale des Impôts.

BOOKS

Bakandeja wa Mpungu (1997), Droit des finances publiques, moyens d'action et plan financier de l'Etat, Kinshasa, RDC, éd. Noraf.

Barilani A. et Drape R. (1998), Lexique Fiscal, éd. DALLOZ, Paris, France.

Bokie Nduya N. et Mikole Bonzale L. (2006), Les procédures fiscales congolaises, Éd. Idangl, Kinshasa.

Bosekota W’atshia (2002), Rebâtir le Congo démocratique : de la bonne gouvernance Etatique et du rôle clé de PME-PMI, éd. Presse universitaire de BEL CAMPUS, tome1, Kinshasa.

Bouvier M. (2004), Introduction au droit fiscal général et théorie de l'impôt, LGDJ, Paris, France.

Bruno I. (1994), L'économie informelle dans le tiers monde, éd. la découverte, France, Paris.

Buabua wa Kayembe (2006), Droit fiscal congolais, Éditions Universitaires Africaines, Kinshasa, RDC.

Lemieux P. (1997), L'économie de la résistance fiscale, Éd. Figaro-économie, Paris, France.

Kalonji Ntalaja (1995), L'économie informelle à l'échèle planétaire, les deux faces de Janus, notes de conjointure, manuel d'analyse économique, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.

Kola Gonze R. (2009), Droit fiscal, Éd. Cerdi, Kinshasa, DRC.

Maggaffey J. (1993), On se débrouille ; Réflexion sur la deuxième économie au Zaïre, Éd. Karthala, Paris, France.

Malande Mbole S. (2007), Les pénalités dans le système fiscales congolais, Éd. Cerdi, Kinshasa, DRC.

Mboko J.M. (2009), Code général des impôts, 2ème édition, PUC, Kinshasa, RDC.

Mulang Henri Yav (2008), La pression fiscale est fortement ressenti par les seules entreprises formel, en Congo fiscalité, N°000-janvier/février.

Muluma Mumanga (1992), Le secteur informel et l'économie sociale de marché, cas de la ville de Kisangani , en économie sociale de marché, Éd. CEPAS.

Nyabirungu M. Songa (1996), La criminalisation de l'économie zaïroise, Éd. DES, Kinshasa, RDC.

Opanga Ekanga (1999), Le secteur informel, une approche globale de concept et bon poids dans l'économie zaïroise, notes de conjoncture, manuel d'analyse économique,Éd. PUZ, Kinshasa, RDC.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism