HARMONIZACJA PODATKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Agnieszka Szewczyk-Gołąb

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.035

Abstrakt


Przedsiębiorczość jest kluczowym elementem dynamiki rynku. Jej rozwój prowadzi do wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych, które stymulują wzrost konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnego rynku wewnętrznego i sprzyjających warunków do takich wymagań, jak swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi oraz system zapewnienia niezakłóconej konkurencji. Jest to możliwe ze względu na działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez tworzenie korzystnych warunków podatkowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest prezentacji wybranych podatków korporacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; harmonizacja podatków; konkurencyjność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Audretsch D.B., Entrepreneurship, Determinant and Policy in a Europe – U.S. Comparison, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002.

Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Bird M., Gendron P., VAT Revisited – A new Look at the Value Added Tax in Developing and Transitional Countries, International Tax Program, University of Toronto, October 2005.

Czarkowska K.,UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Polski przedsiębiorca

w Unii Europejskiej, Wyd. Hubertus, Warszawa 2000.

de Mooij R., Fuest C., Klemm A, Does the Enlarged European Union Need a Minimum Corporate Tax Rate?, Intereconomics Review of European Economic Policy, Forum 4/2004.

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2009.

Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.

Gauchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.

(red) Kenig-Witkowska M., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Kołakowska E., Podatki bezpośrednie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: Politykapodatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004.

Kosikowski C, Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2008.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, PWE, Warszawa 2012.

Kroger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Studio Emka, Warszawa 2006.

H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Kik, Warszawa 2001.

Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.

Makowicz B., Harmonizacja podatków pośrednich w UE, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2004, nr 2.

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych

i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004.

Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje

dla Polski, Wyd. WSHiP, Warszawa 2007.

Piech K., Kulikowski M., Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut wiedzy SGH, Warszawa 2003

Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa 2010.

Pietrzyk J., Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.

Shane S, A General Theory of Entrepreneurship. the Individual – Opportunity Nexus, Edward Elgar Pub., Northampton, 2003.

Skowronek – Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2007.

Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.

Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.

Tokarski M, Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Kraków 2005.

Woźniak M.G., Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Wyrzyszkowski W., Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,

Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism