ROLA KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

Agnieszka Stolarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.021

Abstrakt


Artykuł dotyka kwestii ról kierowniczych. Jego celem jest przedstawienie roli kierownika w organizacji oraz roli zarządzającego projektem. Autor przedstawia istotę menedżera, a także jego role w przedsiębiorstwie. Ponadto, przybliża on  idee projektu, zespołu projektowego oraz jego kierownika. Autor pokazuje podobieństwo między rolą zarządzających organizacjami i zespołami projektowymi.

Słowa kluczowe


kierownik; rola kierownika; projekt; zespół projektowy; kierownik zespołu projektowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawa A., (2014), Organizacja i funkcjonowanie zespołu projektowego [w:] Janasz K., Wiśniewska J. (red), Zarządzanie projektami w organizacji, Diffin, Warszawa.

Buczkowska T., (2012), Zarządzanie projektami. Project Management, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., (2002), Zarządzanie organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stoważyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń.

Griffin R. W., (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Katzenbach J. R., Smith D. K., (2001), Siła zespołów: wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy „ABC”, Kraków.

Kisielnicki J., (2014), Zarządzanie projektami. Ludzie-procedury-wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Knosala R., Łapuńka I., (2015), Operacyjne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Koźmiński A. K., Piotrkowski W., (2000), Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mintzberg H., (2005), Praca menedżera-fakty i mity [w:] Harvard Business Review, Przywództwo, Helion, Gliwice.

Nicholas J. M., Steyn H., (2012), Zarządzanie projektami: zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Piotrkowski K., (2006), Organizacja i zarządzanie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Stoner J. A. F., Wankel Ch., (1994), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism