ANALIZA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE POD KĄTEM APLIKACJI MOBILNYCH

Róża Błaś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.015

Abstrakt


W artykule została poruszona kwestia rozwoju aplikacji mobilnych na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz istniejących wciąż w tym zakresie pól do zagospodarowania. Autor podjął próbę analizy aplikacji mobilnych, udostępnianych przez polski rynek ubezpieczeniowy, pod kątem oferowanych przez nich funkcjonalności i gotowości potencjalnych użytkowników na zaimplementowane rozwiązania. Ponadto wskazał pozytywne oraz negatywne aspekty związane z udostępnianiem aplikacji mobilnych przez sektor ubezpieczeniowy. Zwrócił również uwagę na największe wyzwania stojące przed rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce w tym zakresie.


Słowa kluczowe


komunikacja; aplikacje mobilne; urządzenia mobilne; systemy operacyjne na urządzenia mobilne; Android; iOS; Windows Phone; ubezpieczenia; sektor ubezpieczeniowy w Polsce; rynek ubezpieczeniowy w Polsce; ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


IX Forum Assistance, Bancassurance się zmienia – wzrost znaczenia klientów i ich potrzeb, Regent Warsaw Hotel, 12. 05. 2015 r.

Cyber risks insurance, Andersia Hotel Poznań, 24. 06. 2015 r.

Gemius dla e-Commerce Polska, Raport E-commerce w Polsce 2014, (2014), Warszawa.

Kletter Omri (2015), Rozwój środowiska mobilnego a systemy antyfraudowe, „BANK”, nr. 3.

Tkaczyk P.(2012), Grywalizacja w budowaniu marki, „Marketing w praktyce”, nr 10.

Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, (2010), pod red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext sp. z o.o., Warszawa.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism