PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY A KSZTAŁTOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

Joanna Sadłowska-Wrzesińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.012

Abstrakt


Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie uważane jest za kluczowy komponent systemu zarządzania organizacją, zwłaszcza w kontekście budowania jej wizerunku. Wymiernymi efektami wysokiej kultury bezpieczeństwa są zmniejszające się wskaźniki wypadkowości oraz redukowanie strat, wynikających z niedoceniania istotnej roli bezpieczeństwa i higieny pracy dla funkcjonowania całej firmy. I choć rola silnej kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest nie do przecenienia, należy rozgraniczyć pojęcia kultury, klimatu i promocji bezpieczeństwa, by nie ulec pokusie stosowania pojęć, nie mających pokrycia w codziennej praktyce gospodarczej.


Słowa kluczowe


t bezpieczeństwa; kultura bezpieczeństwa; promocja bezpieczeństwa, klima

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk, H.(red.) (2002), Edukacja dorosłych - służba społeczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom.

Dyczewski, L. (2005), Praca i kultura, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.

Gabryelewicz, I., Sadłowska-Wrzesińska, J., Kowal, E., Kowal, A. (2015), Safety climate level as a tool aiding safety management in a production facility, [in]: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, Published by Elsevier B.V.

Gajlewicz, M. (2002), Reklama a public relations. „Studia Medioznawcze” 3(8)2002, ss. 95-107.

Jeruszka, U. (2007), Zapotrzebowanie na standardy kwalifikacji zawodowych - raport z badań, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.

Korzyści przedsiębiorstw z odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (2008) Factsheet 77, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao.

Lewicki, L., Sadłowska-Wrzesińska, J. (2014), Istotne aspekty BHP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.

Marciniak, J. (2004), Edukacja w zakresie uregulowań prawnych międzynarodowych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Efektywny system szkolenia zawodowego gwarancją poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna, Nałęczów.

Milczarek, M. (2000), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, [w:] Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 10, Warszawa.

Milczarek, M. (2001), Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, [w:] Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 5, Warszawa.

Pęciłło, M. (2005), Skuteczność procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa, [w:] Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 11, Warszawa.

Ratajczak, Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sadłowska-Wrzesińska, J., (2014), Kultura bezpieczeństwa pracy jako element silnej kultury organizacyjnej, [w:] Dziemianko Z., Stach W. (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo WSHiU, Poznań.

Sadłowska-Wrzesińska, J., Gabryelewicz, I. (2015), Innovations in OSH Trainings - Social Skills of Safety Instructor Versus On-line Training. Springer International Publishing Switzerland 2015C. Stephanidis (Ed.): HCII 2015 Posters, Part II, CCIS 529.

Stankiewicz, M., Sznajder, M. (2010), Badanie poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, [w:] Ejdys J. (red.) Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Studenski, R. (1999), Psychologia pracy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Szczygielska, A. (2007), Popularyzacja bezpiecznych zachowań w środowisku pracy, materiały informacyjne kampanii: Mniej dźwigaj, 6 lipca 2007, Olsztyn.

Wiatrowski, Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism