PROPOZYCJA MODELU UZASADNIENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ PRAC NAUKOWYCH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA

Fabian Siemiatowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.004

Abstrakt


Artykuł przedstawia autorską propozycję modelu uzasadniania wartości użytkowej prac naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu. Punktem wyjścia dla opracowywanego modelu były modele Szablon Modelu Biznesowego (Business Model Canvas) Alexa Osterwaldera oraz Lean Canvas Asha Maurya.

Słowa kluczowe


zarządzanie; praca naukowa; wartość użytkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amit R., Zott C. , Massa L., (2011), The Business Model: Recent Developments and Future Research, „Journal of Management”, Vol. 20, No. 10/2011.

Konieczna I., (2013), Model biznesowy – kwestia definicji i komponentów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Konieczna I., (2012), Rozwój koncepcji modelu biznesowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 116/2012.

Moszoro B., Gadomska-Lila K., (2013), Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elementy, „Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 21, nr 1(120).

Nogalski B., (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Nogalski B., Szpitter A., Kreft Z., (2010), Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 26.

Osterwalder A., Pigneur Y., (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion (Onepress), Gliwice.

Rudny W., (2012), Model biznesu w procesie tworzenia wartości, „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271/2012.

Sinfield, J., Calder, E., McConnell, B. i Colson, S., (2012), How to Identify New Business Models, MIT Sloan Management Review, vol. 53 nr 2.

https://canvanizer.com/how-to-use/business-model-canvas-vs-lean-canvas [dostęp: 2016-01-08]

http://leanstack.com/why-lean-canvas/ [dostęp: 2016-01-08]

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/ [dostęp: 2016-01-08]

http://productmanager.pl/2014/business-model-canvas-szablon-modelu-biznesowego/ [dostęp: 2016-01-08]

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2313,poziomy-gotowosci-technologicznej.html [dostęp: 2016-01-08]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism