Zmiany i innowacje w organizacji warunkiem budowania pozycji konkurencyjnej we współczesnym otoczeniu

Krystyna Serafin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.037

Abstrakt


Artykuł ma na celu pokazanie roli i znaczenia zmian i innowacji we współczesnej organizacji. Współcześnie funkcjonujące przedsiębiorstwa muszą budować swoją pozycję konkurencyjną wykorzystując różnego rodzaju atuty. Jedną z możliwości jest wdrażanie w przedsiębiorstwie zmian i innowacji, akceptowanych przez pracowników. Bez takich działań funkcjonująca dziś organizacja nie może zabiegać o liczącą się konkurencyjną pozycję.


Słowa kluczowe


zmiana; innowacja; konkurencyjność; otoczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Beer M., Nohria N., Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian, „Zarządzanie na Świecie”, 2000, nr 7.

Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.

Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.

Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Chróścicki Z., Zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1999.

Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Drucker P., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2004.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.

Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.

Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.

Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Janasz W., Leśkiewicz I., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.

Krishnan M., Prahalad C., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.

Krupa K., Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Krzywicka-Szpor K., Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.

Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002.

Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2003.

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, zasady działania, warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.

Perenc J., Hołub-Iwan J., Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.

Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.

Ścibiorek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Ścibiorek Z., Zmiany w organizacji – moda czy konieczność?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism