WYZWANIA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE KONCEPCJI ZDOLNOŚCI DYNAMICZNYCH

Adam Weinert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.031

Abstrakt


W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienie stanowiące o wyzwaniach w XXI wieku w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstw. Praca ma charakter przeglądowy, którą oparto o krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Celem głównym jest zwrócenie uwagi na istotne problemy nurtujące zarówno naukowców jak i praktyków gospodarczych. W pracy skupiono się przede wszystkim na pojęciu zdolności dynamicznych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw. Przedstawiono główne założenia koncepcji Dynamic Capability View, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców [Barreto 2010; Vogel i Güttel 2013; Karna i Richter 2015]. W zakończeniu zaprezentowano implikacje dla dalszych badań autora.

Słowa kluczowe


zarządzanie strategiczne; wyzwania w XXI wieku; otoczenie dynamiczne; zdolności dynamiczne; DCV

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agarwal, R., Helfat, C.E., (2009), Strategic renewal of organizations, Organization Science, Vol. 20, No. 2.

Aramand, M., Valliere, D. (2012), Dynamic capabilities in entrepreneurial firms: a case study approach, Journal of International Entrepreneurship, Vol. 10.

Arend, R.J., Bromiley, P. (2009), Assessing the dynamic capabilities view: spare change, everyone?, Strategic Organization, Vol 7(1).

Barney, J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1.

Barrales-Molina, V., Martínez-López, F., Gázquez-Abad, J.C. (2014), Dynamic Marketing Capabilities: Toward an Integrative Framework, International Journal of Management Reviews, Vol. 16.

Barreto, I. (2010), Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future, Journal of Management, Vol. 36.

Czakon, W. (2008), Kompetencje dynamiczne w badaniach zarządzania strategicznego, w: Krupski, R. (red.) Zarządzanie strategiczne – podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Czakon, W. (2010), Dynamiczne podejście do zarządzania, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 234.

Czakon, W. (2014), Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe WWSZiP, nr 27 (2), Zarządzanie strategiczne – Rozwój koncepcji i metod, Wałbrzych.

Danneels, E. (2011), Trying to become a different type of company: dynamic capability at Smith Corona, Strategic Management Journal, Vol. 32.

De Wit, B., Meyer, R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.

Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, Strategic Management Journal, Vol. 21 (10–11).

Helfat, C.E, Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D., Winter, S.G. (2007), Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations, Wiley- Blackwell: Malden, MA.

Helfat, C.E, Winter, S.G. (2011), Untangling dynamic and operational capabilities: Strategy for the (n)ever-changing world, Strategic Management Journal, Vol. 32(11).

Jones, O., Ghobadian, A., O’Reagan, N. and Antcliff, V. (2013), Dynamic capabilities in a sixth-generation family firm: entrepreneurship and the Bibby Line, Business History, Vol. 55.

Karna, A., Richter, A., Riesenkampff, E., (2015), Revisiting the role of the environment in the capabilities–financial performance relationship: A meta-analysis, Strategic Management Journal, May, 2015.

Koźmiński, A.K. (2014), Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa.

Matyjas, Z. (2013), Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach. Podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Peteraf, M., Stefano, G.D., Verona, G. (2013), The elephant in the room of dynamic capabilities: bringing two diverging conversations together, Strategic Management Journal, Vol. 34.

Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18, Nr 7.

Teece, D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, Strategic Management Journal, Vol. 28(13).

Teece, D.J. (2014). The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms, Academy of Management Perspectives, Vol. 24(4).

Vogel, R., Güttel, W.H. (2013), The dynamic capabilities view in strategic management: a bibliometric review, International Journal of Management Reviews, Vol. 15.

Wade, M., Hulland, J. (2004), Review: The resource-based view and information systems research: Review, extension and suggestions for future research, MIS Quarterly, Vol. 28(1).

Winter, S. G. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, Strategic Management Journal, Vol. 24(10).

Wit B., Meyer, R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.

Wójcik-Karpacz, A. (2012), Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego, w: Krupski, R. (red.) Zarządzanie strategiczne Quo Vadis?, Prace Naukowe WWSZiP, nr 22(2).

Wu, Lei-Yu (2010), Applicability of the resource-based and dynamic-capability views under environmental volatility, Journal of Business Research, Vol. 63.

Zollo M., Winter S.G. (2002), Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, Organization Science, Vol. 13.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism