KODEKS DOBRYCH PRAKTYK JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA CORPORATE GOVERNANCE

Katarzyna Żak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.014

Abstrakt


Ład korporacyjny jest jednoczesnym wymogiem i wyrazem odpowiedzialności prawnej przed właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem. Stosując jego zasady organizacja zabezpiecza interesy podmiotów będących z organizacją w wielu skomplikowanych interakcjach. W ramach tzw. słabego podejścia normatywnego,  wykorzystywany jest instrument w postaci kodeks dobrych praktyk. Artykuł prezentuje rolę kodeksu dobrych praktyk w sprawowaniu nadzoru nad korporacjami oraz na wybranych przykładach wskazuje trudności w jego praktycznym realizowaniu.

Słowa kluczowe


nadzór korporacyjny; kodeks dobrych praktyk

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aluchna M.; (2008), Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia. E – mentor, No. 2 (24).

Aluchna M.; (2009), Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, Studies and Papers of the Collegium of Management and Finance, Scientific Notebook 94, SGH, Warszawa.

Aluchna M.; (2009), Does good corporate governance master? Best practice in Poland, „Management Research News”, Volume 3/29.

Jarzemowska M.; (2002), Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jeżak J.; (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Klimczak B.; (2003), Globalizacja gospodarcza – napięcia między wolnością i odpowiedzialnością, [in:] „Annales”: Etyka w życiu gospodarczym, Volume 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.

McCarthy D.J., Puffer S.M.; (2004), Corporate Governance in Russia: A Framework for Analysis, [in:] McCarthy D. J., Puffer S. M., Shekshnia S. V. (eds.), Corporate Governance in Russia, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.

Mesjasz C.; (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego, [in:] Rudolf S. (ed.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nartowski A.; (2005), Dobra praktyka 2005, „Gazeta Bankowa” No. 06(12).

Nieuczciwe praktyki rynkowe, uokik.gov.pl [15.10.2014].

OECD (2004), Principles of corporate governance, [in:]: OECD Principles of Corporate Governance, Ministry of Treasury.

Act on the Prevention of Unfair Market Practices (2007), Journal of Laws No. 171, item 1206.

Zalega K.; (2000), Spór o pojęcie corporate governance, „Organizacja i Kierowanie”, No. 3.

Appendix to Resolution No. 19/1307/2012 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange dated 21 November 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism