KOOPETYCJA MIĘDZYGMINNA W POLSKICH OBSZARACH METROPOLITALNYCH

Maciej Koszel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.004

Abstrakt


W artykule podjęto problematykę relacji o charakterze koopetycyjnym (koopetycji) między gminami tworzącymi obszary metropolitalne w Polsce. Dokonano syntetycznej charakterystyki zakresów: podmiotowego (obszary metropolitalne) i przedmiotowego (koopetycja), w tym wskazano na miejsce i rolę obszarów metropolitalnych, ich problemy rozwojowe, pojęcie koopetycji oraz dylematy poznawcze z nią związane. Opracowanie stanowi przyczynek do dalszych badań nad koopetycją wewnątrz obszarów metropolitalnych.

Słowa kluczowe


kompetycja; konkurencja; kooperacja; obszary metropolitalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brandenburger A., Nalebuff B., (1998), Co-opetition. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation, Currency Paperback, New York.

Bratnicki M., (2009), Ujęcie konfiguracyjne przedsiębiorczych zdolności organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 129, Poznań.

Cygler J., (2007), Kooperencja – nowy tym relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (128).

Czakon W., (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.

Grochowski M., (2010), Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań, „Samorząd Terytorialny”, 6/2010.

Izdebski H., (2006), Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, „Samorząd Terytorialny”, 6/2006.

Jędralska K., Czech A., (2011) O naturze niepewności i jej interpretacjach, „Master of Business Administration”, 3/2011.

Lackowska M., (2009), Dlaczego Polsce potrzebna jest ustawa metropolitarna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitarnych, „Samorząd Terytorialny”, 3/2009.

Markowski T., Marszał T., (2006), Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Mantey D., (2013), Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi, „Samorząd Terytorialny”, 6/2013.

Mierzejewska L., (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Naukowe UAM, Poznań.

Parysek J. J., Mierzejewska L., (2009), Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 roku, [w:] J. J. Parysek (red.) Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM”, nr 6.

Parysek J. J., (2013), Polityka miejska i współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich, [w:] W. M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Apekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Stańczyk-Hugiet E., (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 nr 16, poz. 95.

Zakrzewska-Bielawska A., (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 27, Wydaw. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

https://mac.gov.pl/aktualnosci/25-lat-samorzadnosci-w-polsce-obchody [28.04.2015].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism